Partiene må «tygge mer» på nedre Grefsen-saken

Camilla Wilhelmsens (nummer to fra venstre), og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fremskrittspartiet sto alene om byutviklingskomité-nestleder Camilla Wilhelmsens (Frp) forslag om å ta nedre Grefsen ut av kommuneplanen. På galleriet var det tilskuerrekord.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.11.2016 kl 20:54

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

RÅDHUSET: Det har trolig aldri vært så mange tilhørere på et møte i byutviklingskomiteen, skal vi tro komitemedlemmenes reaksjoner.

Trolig var det i overkant av 100 Grefsen-beboere som inntok galleriet i bystyresalen onsdag kveld. Skiltene med «Nei til rasering» måtte de la stå igjen i garderoben.

LES SAKEN FØR MØTET: Mobiliserer mot rasering av nedre Grefsen

Applaus fra galleriet

Komiteen skulle stemme over Camilla Wilhelmsens forslag om å ta nedre Grefsen ut av kommuneplanen, og at varslingsrutinene må endres når det skal vedtas store arealendringer.

Les hele forslaget fra Camilla Wilhelmsen, og hennes kommentarer, her!

Komiteleder Victoria Marie Evensen (Ap) måtte hysje på de fremmøtte tilhørerne da de brøt ut i spontanapplaus etter Camilla Wilhelmsens innlegg. Slikt er nemlig ikke helt etter reglementet i bystyresalen. Hun la imidlertid til at engasjement er bra.

Se bildet større

Komiteleder Victoria Marie Evensen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Vi har aldri hatt så mange tilhørere før. Men det er ikke rart. De er redde for hjemmene sine. Dette er mennesker som fikk sjokk da det tidligere i år gikk opp for dem at Grefsen er gjort til et transformasjonsområde i kommuneplanen, og at det ikke er noen klagerett. Vedtaket er endelig. Jeg har stor respekt for kampen de kjemper, sa Wilhelmsen da saken ble innledet.

Fikk ingen støtte

Likevel valgte de øvrige partiene i komiteen å stemme forslaget hennes ned da det skulle voteres over.

Wilhelmsen foreslo derfor subsidiært Aksjonsgruppas egne forslag i komitemøtet.

Forslaget lyder «Bystyret ber byrådet om ikke å prioritere nedre Grefsen som utviklingsområde / transformasjonsområde i inneværende bystyreperiode» og at «Bystyret ber byrådet foreslå at nedre Grefsen får samme status i kommuneplan for Oslo som resten av Grefsen ved revisjonen av kommuneplanen.»

Dette måtte imidlertid de andre partiene «tygge mer på» i sine partigrupper før saken skal opp i bystyret 16. november, og de ønsket heller ikke å stemme for dette onsdag kveld.

Se bildet større

Mange på galleriet i bystyresalen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Forundret

Både Pia Farstad von Hall (H), Espen Ophaug (Ap) og Nadeem Butt (Ap) minnet i sine innlegg i debatten om at kommuneplanen kun er en overordnet arealplan, som ikke sier noe detaljert om hvordan området vil se ut i fremtiden.

– Det er viktig å få på plass en helhetlig plan for nedre Grefsen, sa von Hall.

– Jeg er mildt sagt forundret over hvordan saken er presentert og oppfattet. Det er ikke vedtatt noe detaljert om hvordan det skal bygges ut, sa Butt.

Han la likevel til at Storo-området er det mest egnede knutepunktområdet ifølge kriteriene som er fastsatt for fortetting.

LES OGSÅ: Byutviklingsbyråden: For god kollektivdekning på nedre Grefsen til ikke å bygge ut

Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre understreket alle at det aldri har vært deres intensjon med 12-etasjers blokker, eller at kommunen skal ekspropriere privat grunn.

– Alle som bor der er eiere av sine tomter. Ingen tvinger dem til å selge. De kan bo der så lenge de vil. Frykten er for sterk i forhold til det som er realiteten i kommuneplanen, sa Butt.

Se bildet større

Grefsen-beboerne Haavard Nordlie, Øyvind Skagmo, Trond W. Lunde, Kim Nordlie, Tom Ole Bergerud og Marianne Brenna før byutviklingskomiteens møte onsdag kveld. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Kommuneplanen må bli enklere å forstå

De tre partienes representanter omtalte det som uheldig at beboerne ikke ble gjort oppmerksomme på endringene som lå i kommuneplanen.

– Det tilsier at vi må forenkle kommuneplanen. Vi må øke lesbarheten, blant annet med flere illustrasjoner og 3D-modeller. Erfaringen med denne kommuneplanen gjør at vi må tenke nytt og bedre medvirkningen, sa Espen Ophaug (V).

– En så stor plan bør være enklere og mer lesbar enn i dag. Medvirkningsprosessen har ikke vært god nok, sa Pia Farstad von Hall, og kom med et stikk mot bydel Nordre Aker.

Hun hevdet at bydelsadministrasjonen hadde vært tilstede i presentasjoner og informasjonsmøter om kommuneplanen, og at de hadde forstått hva den innebar. Dette ble gjentatt av Nadeem Butt.

Det har bydelsdirektøren tidligere tilbakevist.

Uryddig å ta enkeltområder

Høyre, Venstre og Arbeiderpartiets representanter kommenterte også at Wilhelmsen forslag var uryddig.

– Kommuneplanenes oppgave er å se byen under ett. Det er en uryddig praksis å endre kommuneplanen gjennom private forslag, sa Ophaug, som mente siste ord om nedre Grefsen ikke er sagt, verken i kveldens byutviklingsmøte eller i bystyret 16. november. Korrekt adressat for å endre vedtaket er neste gang kommuneplanen skal vedtas, understreket han.

Kommuneplanen rullerer og skal vedtas én gang i hver bystyreperiode.

Les alt om kommuneplanprosessen på nedre Grefsen her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse