- Paviljongene delvis permanent løsning

23 måneder etter vedtak har lite skjedd med utbyggingen på Engebråten skole.

Den permanente utbyggingen av Engebråten skole har latt vente på seg. Til høsten tas paviljonger i bruk som en delvis permanent løsning. FOTO: Arkivfoto: Fredrik Eckhoff

23 måneder etter vedtak har lite skjedd med utbyggingen på Engebråten skole. Nå har bystyret minnet byrådet om at brakkene skal erstattes med permanente bygg.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS/GREFSEN: - Det burde være en selvfølge at bystyrevedtak følges opp, men når det ikke skjer, er jeg godt fornøyd med at bystyret tar ansvar og minner byråden og Utdanningsetaten om bystyrevedtaket fra 2010 om å starte planleggingen av permanent utbygging av Engebråten skole, skriver FAU-koordinator Sven Erik Berget i en e-post til Nordre Aker Budstikke.

I forbindelse med forrige skolebehovsplan ble det i januar 2010 vedtatt at elevtallet ved Engebråten skole skulle videreføres, og at brakkene skulle erstattes med permanente bygg. Lite har skjedd i de 23 månedene som har gått.

Minner om vedtaket

Skolebehovsplanen for 2012 - 2022 ble drøftet i Kultur- og utdanningskomiteen tidligere i desember.

Der minnet komiteen om vedtaket fra januar 2010, og at byrådet den gang ble bedt om å legge fram en plan for å erstatte brakkene med permanente skolebygg. Bystyret gjentok påminnelsen i da det behandlet skolebehovsplanen 14. desember.

- Delvis permanent

Byrådssekretær for kultur og utdanning Camilla Strandskog forteller at brakkene på skolen skal rives, og at paviljongene ved skolen trolig blir tatt i bruk av Engebråtens elever fra og med høsten 2012.

- Paviljongene er en delvis permanent løsning, sier Strandskog.

Hun understreker at paviljongene er av god kvalitet og at de skal ytterligere oppgraderes før elevene flytter inn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse