Piloten på lufta

Stat og kommune er gått sammen i tidenes største forvaltnings-sammenslåing i norsk historie, også på nett. 1. oktober var nav.no på lufta, med rekordmange treff fra første dag

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: - Det er stadig flere brukere i Bydel Nordre Aker, og Oslo forøvrig, som benytter NAVs selvbetjeningsløsninger, sier distriktsarbeidssjef Kari Mette Hovland ved NAV Oslo Sentrum arbeid.

Avanserte behov

-Vårt inntrykk er at de fleste av brukerne er fornøyde med å få større tilgjengelighet til våre tjenester gjennom nav.no, fortsetter hun.

Den nye NAV-etaten har nå overtatt ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat, Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket og "NAV interim", med visjon om å bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Aetat.no fremstod allerede ved inngangen til 2003 som markedets ledende tjeneste innenfor arbeidsmarkedsservice på Internett, med i overkant av 400.000 oppslag per døgn. Tjenesten hadde landets største database over ledige stillinger, og en stor CV-base for arbeidssøkere, en velutviklet tjeneste for arbeidsgivere, samt informasjons- og nyhetsstoff. Målsettingen om døgnåpen forvaltning i Norge, tilbakemeldinger fra brukerne og den teknologiske utviklingen generelt har bidratt til at nye og langt mer avanserte behov for tjenester.

Selvgjort er velgjort

- NAV.no gikk på lufta 1. oktober og vi forventer at antall sidehenvisninger per døgn på nav.no vil ligge på 1.1 million oppslag i døgnet i snitt. Nav.no fremstår i dag som en av landets mest fremtredende offentlige selvbetjeningsportaler med a-etats 848.590 oppslag per døgn i august i år og trygdeetatens 15.645 oppslag per døgn i samme periode, kan informasjonsrådgiver Beate Sæther i NAV Oslo melde.

Selvbetjeningsløsningen innebærer at arbeidssøkeren registrerer sine opplysninger selv inn i etatens saksbehandlingssystemer via Internett. Hver natt matches jobbønsker fra 122.000 arbeidssøkere opp mot ledige jobber. Brukeren får melding om relevante jobber eller henvendelser fra arbeidsgivere direkte på en egen side.

Også det gamle meldekortsystemet er erstattet av elektroniske løsninger. 54 prosent av arbeidssøkerne sender nå sine meldekort elektronisk, og etaten har ambisjoner om en fortsatt økning på dette området. 70 prosent registrerer seg elektronisk på nav.no, mens det i fjor bare var 36 prosent som "la seg inn" elektronisk, fremfor å oppsøke arbeidskontoret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse