Pimp our city

 

Samferdselsetatens nye renholdskampanje "Pimp our city" søker å være et bidrag til å gjøre Oslo til en renere, penere og mer trivelig by.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.05.2008 kl 10:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Kampanjen retter seg mot ungdom og spesielt mot de av dem som bruker byen som arena for sine aktiviteter.

Unge voksne verst

Under gjennomføringen av fjorårets renholdskampanje foretok Samferdselsetaten en stor spørreundersøkelse om Oslo-folks forhold til det å kaste søppel på gaten. Resultatet av undersøkelsen viste en helt klar tendens: det er ungdom og unge voksne som kaster fra seg mest søppel.

Dermed startet arbeidet med årets kampanje og det ble derfor naturlig å rette innsatsen mot denne målgruppen, deres interesser og de nasjonale- og internasjonale trendene som påvirker dem.

Ren holdningskampanje

Utallige undersøkelser har vist at verken skremsel, ironisering eller moralisering fungerer særlig godt i arbeidet med bevisstgjøring og atferdsendring.

Dessuten viste undersøkelse om holdninger til forsøpling at de aller fleste faktisk setter pris på rene og velholdte byrom, og at søppelkasting derfor ofte skjer ubevisst og/eller fordi man ikke ser en søppelkasse i umiddelbar nærhet.

Nå skal Samferdselsetaten bevisstgjøre folk uten å vifte med en streng pekefinger.

De ønsker nå å komme i tale med ungdommen med å tale på deres egne premisser, - snakke deres språk og bruke deres symboler til å fremme et positivt budskap.

Les mer om kampanjen her.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse