Planlegger 160 nye tilpassede boliger

Eldrebyråd Aud Kvalbein sammen med beboer Karen Wabeck ved de nye PU-boligene i Sørkedalsveien 169. FOTO: OSLO KOMMUNE, BOLIGBYGG

Onsdag åpnet eldrebyråd Aud Kvalbein åtte nye boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ytterligere 160 tilpassede boliger er planlagt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.01.2015 kl 09:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Jan O. Nytveit (bydelsdirektør Vestre Aker), Aud Kvalbein (eldrebyråd) og Jon Carlsen (adm. dir. Boligbygg Oslo KF) var tilstede ved åpningen i Sørkedalsveien. FOTO: OSLO KOMMUNE, BOLIGBYGG

Faktaboks

I behovsanalysen er det trukket fram:

· Målgruppen er utviklingshemmede med relativt godt funksjonsnivå, og som i dag har tjenester i annen bolig eller som bor i uegnet bolig. Ledige plasser i forbindelse med flytting fra eksisterende bolig, vil bli tilbudt brukere med dårligere funksjonsnivå og større bistandsbehov

· Før beboerne flytter inn i boligene vil det gjennomgås hvor mange, og hva slags personell, som trengs til å utøve tjenestetilbudet, og planleggingen må skje med bakgrunn i bydelens øvrige organisering og økonomi.

· Beboerne skal få bistand av ansatte i Bydel vestre Aker etter individuelle vedtak. Botilbudet bør også stimulere til etablering av sosiale nettverk for å unngå sosial isolasjon. Botilbudet skal tilrettelegges for bemanning døgnet rundt dersom det skulle være behov for dette.

RØA/HOVSETER: Onsdag 28. januar åpnet eldreyråd Aud Kvalbein (KrF) åtte nye boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Vestre Aker. Ytterligere 160 slike boliger er planlagt de nærmeste årene, skriver byrådet i en pressemelding.

– I Sørkedalsveien 169 står nå åtte helt nyoppførte leiligheter, som allerede er tatt i bruk. Dette er et godt tilrettelagt, samlokalisert botilbud med aktiviteter og mulighet for sosialt nettverk, sier Kvalbein.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Brukere fra hele byen kan søke om plass

Det tilpassede boligkomplekset i to etasjer har fellesareal med kjøkken og stue.

I prosjektet er det også lagt vekt på utvendige løsninger som balkonger/terrasse, svalganger med trapp, heis, og parkeringsplass. Yttertak og vegger er også tilpasset øvrig bebyggelse i området. I tillegg har bygget en egen personalbase med døgnbemanning.

For økonomiplanperioden 2015-2018 har bystyret avsatt 2,1 mrd. kroner til anskaffelse av boliger til vanskeligstilte og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tilbudet er byomfattende, hvilket betyr at også brukere som i dag er bosatt i Nordre Aker kan søke om plass i boligkomplekset på Røa.

LES OGSÅ: Planlegger 3000 nye boliger i Nydalen

Planlegger 160 nye, tilpassede boliger

– 29 nye boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne er allerede etablert. Totalt har byrådet planer og har satt i gang arbeid for ytterligere 160 boliger de nærmeste årene, sier byråd Aud Kvalbein.

Bydel Vestre Aker har en høy andel av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange foreldre med funksjonshemmede barn flytter til bydelen.

– At boligene i Sørkedalsveien nå er tatt i bruk, er viktig for å imøtekomme behovet de neste 10-15 årene, avslutter byråd Kvalbein.

LES OGSÅ: Slik vil de lage mer liv i Skar leir og i hele Maridalen

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse