Ser stort utviklingspotensial i Nydalen/Storo: Planlegger 3000 nye boliger og 10.000 arbeidsplasser her

Nytt bymiljø i Nydalen. I planene fra Avantor får Nydalen-Storo-området en større grad av et selvstendig bymiljø. FOTO: ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER/COBE ARKITEKTER/AVANTOR

En halv million nye kvadratmeter med plass til flere tusen nye boliger, og studenthybler og mer enn 10.000 arbeidsplasser. Alt presentert gjennom «Masterplan Nydalen pluss».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.01.2015 kl 12:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Prosjektdirektør Terje Løvold og administrerende direktør Øystein Thorup i Avantor mener Nydalen er langt fra «ferdig». Med «Masterplan Nydalen pluss» har Avantor lagt fram et forslag for felles utvikling av hele Nydalen-Storo-området. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Et ideutkast til hvordan Akerselva og området under Ringvei-brua kan få nytt liv som aktivitetsområde. FOTO: ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER/COBE ARKITEKTER/AVANTOR

Se bildet større

Avantor ser for seg Nydalen som et langt mer levende og pulserende område enn det er i dag. FOTO: ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER/COBE ARKITEKTER/AVANTOR

Se bildet større

Modellen «Masterplan Nydalen pluss» har vært utstilt i Torgbygget siden i høst. Fra 1. februar kan du se den igjen i visningssenteret i Nydalsveien 28. FOTO: ILLUSTRASJON: MAD ARKITEKTER/COBE ARKITEKTER/AVANTOR

NYDALEN: – Vi så behovet for en ny helhetlig plan for området, og engasjerte arkitektkontorene MAD arkitekter og danske COBE Arkitekter. Arkitektkontorene fikk et forholdvis fritt mandat, og planen viser en fremtidsvisjon uavhengig av dagens eierstrukturer, forteller administrerende direktør i selskapet, Øystein Thorup.

Nydalen i et bredere perspektiv

– Vi inviterer til og ønsker et samarbeid med øvrige grunneiere, for utvikling av fremtidens Nydalen og Storo, legger han til.

Den ferdige «Masterplan Nydalen pluss» omfatter nord-syd-aksen langs Akerselva og øst-vest-aksen mellom Nydalen og Storo.

Masterplanen er spilt inn som et privat initiativ til kommuneplan «Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn», som forventes behandlet og vedtatt av bystyrepolitikerne i løpet av vinter/våren 2015.

Vil bygge høyere

Transformasjonen av Nydalen – fra industri til bolig og næring, har pågått siden 1990-tallet.

Der andre kanskje tenker at det ikke er særlig mer plass å bygge på i Nydalen, har Avantor AS og administrerende direktør Thorup, stor tro på enda mer fortetting.
– Dersom man skal oppnå nødvendig fortetting samtidig som man tilrettelegger for gode utearealer på bakkeplan, må man bygge i høyden, og det mener vi Nydalen tåler.

Utnytter kollektivkmutepunkter

Arkitektene har jobbet etter tre grunnprinsipper: Binde sammen Nydalen, skape aktive og gode byrom for både de som bor, jobber her og går på skole i Nydalen, samt fortetting.

– Det er mye positivt i forslaget til kommuneplanen frem mot 2030. Men vi mener det er rom for en høyere fortetting enn det kommunen generelt legger opp til. Særlig i områder hvor det kollektive er godt utbygd, som her i Nydalen. Knutepunktene er jo også der kommunen ønsker mest fortetting, legger Thorup til.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

3000 leiligheter — 700 studenthybler

– Vi mener det er et potensiale på minst en halv million nye kvadratmeter i Nydalen og på Storo. Rundt halvparten av disse kan romme ny næring og arbeidsplasser. Resterende halvpart kan bli rundt 3000 boliger, hvorav 6-700 studenthybler, forteller Thorup, og legger til at det innenfor planområdet, som er lagt til grunn i Masterplanen, per i dag er bygget ut rundt 800.000 kvadratmeter.

Studentboligene er planlagt på eiendommer Avantor selv eier, og utbyggingsplanen er allerede i en reguleringsprosess. Kanskje står de nye studentboligene klare til innflytting allerede høsten 2017.

«Nytt» Torgbygg

Med studenter følger «liv og røre«. Det ønsker Avantor velkommen til Nydalen. Kanskje særlig i tilknytning til Gullhaug torg.

Torgbygget er også nå under renovering. Blant annet skal bygget om ett års tid ha et mye bedre servicetilbud. Ikke minst bygges det en direkte inngang til bygget fra T-banen. Arkitektonisk vil bygget få en helt ny profil.

– Hele bygget og Gullhaug torg skal revitaliseres. Vi har mange spennende aktører på gang. Men vi ønsker ikke å si noe mer om det nå, før avtaler er formalisert, ifølge Thorup.

Det er allerede også i gang andre prosjekter nær torget. De nye leilighetene på Spikerverket-tomta er godt i gang, og innflyttingsklare om et par år, sier Thorup.
Han forteller at første bygg i andre byggetrinn ble lagt ut for salg i oktober, og nesten 30 av de 40 leilighetene er allerede solgt. To nye boligbygg vil også bli lagt ut for salg i løpet av 2015.

Nye planer for signalbygget

Det mye omtalte signalbygget på Gullhaug torg er fortsatt under planlegging.

Opprinnelig var det planlagt som et 77,5 meter og 24 etasjer høyt bygg, med en grunnflate på drøye 120 kvadratmeter. Næring i de nederste etasjene, og hotell og boliger lenger opp.
Planene ble vedtatt av bystyret i 2010, men i 2013 ble de lagt på is på grunn av en kostnadssprekk.

– Det har dessverre vist seg vanskelig å gjennomføre prosjektet innenfor rammene i vedtatt reguleringsplan. Vi jobber derfor med ett par alternativer og håper å kunne ta en beslutning om hvor vi går videre i løpet av vinteren. Begge de alternativene vi ser på vil kreve omregulering, så noe byggestart på denne tomten vil vi nok ikke se før tidligst i 2016/2017, sier Thorup.

Knytte sammen øst og vest for dalen

Evry-bygget i Nydalsveien 28 renoveres. Der planlegger for øvrig Avantor selv å flytte inn etter hvert.

Der man tidligere har tenkt Nydalen som et område som «går oppover langs elva», har arkitektene lagt minst like stor vekt på aksen øst – vest mellom Nydalen og Storo.De to aksene, fra sør til nord og fra øst til vest, krysses og blir til et plusstegn. Derav navnet «Masterplan Nydalen pluss».

– Det er særlig jobbet med løsninger for å binde også områdene fra øst til vest bedre sammen. Blant annet gjennom grønne korridorer som skal gjøre disse områdene mer tilgjengelig for gående og syklende, forteller Thorup.

Ny skole – kan bli flere

I Sandakerveien 102 er en helt ny skole under oppføring. Fernanda Nissen grunnskole.
Med mange flere boliger, kan det bli behov for mer skoleplass etterhvert også.
– Der vi tenker næring i fremtiden, så kan også det bety skole og andre offentlig funksjoner, legger Thorup til.

Masterplan Nydalen pluss er også laget som modell, og har vært tilgjengelig for publikum i visningslokale tilknyttet torgbygget. Modellen kan også ses i Avantors visningssenter for bolig, i Nydalsveien 28 fra rundt 1. februar.

Etter planen skal Masterplanen Nydalen pluss presenteres for lokalpolitikerne i Nordre Aker Miljø, plan- og samferdselskomite.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse