Planlegger nytt Nydalen-kvartal

Gullhaug torg, med Gullhaug torg 1-5 til høyre i bildet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Avantor og Norwegian Property vil modernisere og utvikle Gullhaug torg 1, 3 og 5. Nye boliger er et viktig stikkord, og byggehøyder opptil 14 etasjer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.09.2017 kl 09:33

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Grunneierne, som er Avantor og Norwegian Property, ønsker gjennom et samlet byplangrep å utvikle sine eiendommer med adresse Gullhaug torg 1, 3 og 5 fra dagens bruk – som er kontor, lager og industri – til boliger, forretning og kontor.

De tre tomtene ligger nord for selve Gullhaug torg, der Avantor planlegger å bygge det som er omtalt som et signalbygg på 17 etasjer, med boliger og forretninger.

Riksteatrets bygg ligger mellom de tre eiendommene og Fiskarsbygget, hvor Avantor foreslår leilighetspåbygg på opptil 16 etasjer.

Lite hensiktsmessig bygningsmasse

Dagens bygningsmasse stammer fra starten på 1990-tallet, da den første transformasjonsprosessen i Nydalen startet. Gullhaug torg 1 er et kontor- og lagerbygg hvor blant andre Bokklubben, en trafikkskole og cageball er leietakere. Den har parkeringsplass på taket. Gullhaug torg 3 rommer blant annet Nydalen studios, der blant annet TV2 har mange av sine tv-innspillinger. Gullhaug torg 5 er ikke bebygd og fungerer i dag som parkeringsflate.

Ifølge forslagsstiller Avantor framstår bebyggelsen i dag som innadvendt og utidsmessig.
Uterommene er primært tilrettelagt for biltrafikk og parkering, og innbyr ikke til ferdsel og opphold for myke trafikanter. Målsettingen med planarbeidet er å transformere denne sentrale delen av Nydalen til et levende, attraktiv og inkluderende byoområde.

Se bildet større

Gullhaug torg er gaten som går fra Gjerdrums vei til Nydalsveien. Her sett fra gaten ned mot selve Gullhaug torg. Gullhaug torg 1 til venstre i bildet, og Riksteatret til høyre. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Påbygg på tilsammen 14 etasjer

Videre presenterer de forslaget slik:

Eksisterende tomtestruktur med tre separate byggeområder forutsettes opprettholdt. I Gullhaug torg 1 bevares i hovedsak den eksisterende bygningsmassen, men det åpnes en ny
sikt- og ferdselspassasje mellom Gullhaug torg og Gullhaug gård.

Det legges opp til en basebebyggelse i 4-5 etasjer ut mot omkringliggende gater. Oppå
disse foreslås i alt fem oppstikkende bygningsvolumer med maksimal høyde 14 etasjer (det vil si 42/44 meter).

Totalt foreslås det 400 prosents utnyttelse av tomtene, det vil si 51.350 kvadratmeter (BRA), fordelt på 33.550 kvadratmter til bolig og 17.800 kvadratmeter til næring. Andelen boliger på hver eiendom foreslås fordelt slik: Gullhaug torg 1 - 44 prosent, Gullhaug torg 3 - 79 prosent, og Gullhaug torg 5 - 86 prosent. Tilsammen kan det være snakk om omlag 400 leiligheter.

Se bildet større

Illustrasjonen viser omfanget av den nye bebyggelsen i Gullhaug tprg 1, 3 og 5. Bak ses Gullhaug gård, og helt i front synes Gullhaug torg, med Riksteatret og det planlagte signalbygget på 17 etasjer. FOTO: MAD Akitekter / Cowi AS / Avantor AS

LES OGSÅ: Slik så Avantor for seg utviklingen av Nydalen i sin plan Masterplan Nydalen+ fra 2014

BU ber om helhetlig planlegging

Bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker behandlet forslaget i sitt møte 7. september. I sitt vedtak peker BU på behovet for en offentlig, helhetlig plan for byrommet i Nydalen, som bør behandles før, og være premissgiver for, øvrige reguleringsarbeider i Nydalen. De mener det må legges vekt på å skape lyse og funksjonelle utearealer, videreutvikle gode gang- og sykkelforbindelser, skape åpenhet og siktlinjer mot Akerselva.

Til dette prosjektet ber BU om at byggehøyder må tilpasses slik at nærliggende bebyggelse, gangveier og uterom gis tilstrekkelig lys og luft.

LES OGSÅ: Bydelsutvalget sier nei til planene om boligtårn på opptil 16 etasjer på toppen av Fiskarsbygget

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse