Planlegger Ullevål-utvidelse

Ikke alle ønsker utbygging av Ullevålsallé-tomten velkommen. Naturvernforbundet og naboer har tidligere protestert mot planene. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

En utvidelse av Ullevål skole i Ullevålsalleen 43 kan tidligst starte i 2011. Men allerede nå er planarbeidet i gang.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

ULLEVÅL: I forrige uke ble det varslet om igangsetting av planarbeid for Ullevålsalleen 43, til «undervisning; for å legge til rette for oppføring av kroppsøvningssaler og spesialutstyrte rom for Ullevål skole.»

Tidligst i 2011-budsjettet– Planarbeidet går sin gang, men vi regner med at det vil komme mange innspill på prosjektet underveis i prosessen – både fra nærmiljø, men også innspill fra andre av kommunens etater. Og i henhold til bystyrets vedtak fra desember 2008, skal alle kommunens investeringsprosjekter kvalitetssikres. Det betyr at eksterne konsulenter går igjennom prosjektet før det forelegges bystyret i budsjettbehandlingen. Det endelige kvalitetssikrede forprosjektet tror vi tidligst kan legges frem til avgjørelse under neste års budsjettbehandling – som gjelder budsjettet for 2011 – mest sannsynlig senere, sier Utdanningsetatens direktør for skoleanlegg, Harald Øvland.

Fire mulige skoletomter

Det er også knyttet stor spenning til hvor den planlagte nye barne- og ungdomsskolen i Nordre Aker skal etableres. Men akkurat hvor, vil ikke Øvland ut med.

– Det jeg kan si er at vi nå vurderer fire forskjellige Nordre Aker-tomter, sier han.

– Når tror du vi kan få vite hvilken skoletomt UDE går for?

– Planen er at dette legges frem for bystyret gjennom neste års budsjettbehandling, sier Øvland.

– Flott at UDE nå begynner arbeidet med omregulering av den gruslagte rodetomten, sier FAU-leder ved Ullevål skole, Henrik Wiig.

– Men det gjelder å arbeide raskt slik at hallen med spesialrom kan stå ferdig så fort som mulig. Det er også positivt at de nå vurderer andre alternativer, enn Heidenreich ved Voldsløkka, som har vært nevnt tidligere, for en eventuell ny skole vest i bydelen, sier Wiig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse