Plastikkirurgisk reddet

Plastikkirurgisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus legges ikke ned.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.01.2007 kl 13:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Ullevål: Etter budsjettvedtaket i forrige uke ba Ullevål universitetssykehus om et møte med Helse Øst RHF. Budsjettet for 2007 innebærer omstillingsutfordringer på om lag 320 millioner kroner.

– Vi ønsket å drøfte innsparingstiltakene i forhold til Ullevåls ansvar som regionsykehus. Nå har vi hatt et konstruktivt møte som sikrer en felles forståelse av de utfrodringene Ullevål universitetssykehus står i, sier styreleder ved Ullevål universitetssykehus, Tor Berge.

Mandag møttes partene og etter møtet var det enighet om at kreftomsorgen blir videreført på dagens nivå og at plastikkirurgisk avdeling ikke legges ned. Berge er opptatt av at Ullevål skal følge eiers mål om budsjett i balanse.

– Ullevål vil fortsatt sette pasientens behov for tjenester først. Vi har kommet til enighet om at pastikkirurgisk avdeling ikke legges ned, og at kreftomsorgen skal videreføres på samme nivå som i dag.

Den nye vedtatte finansieringsmodellen for Helse Øst vil kunne bedre den økonomiske situasjonen for sykehuset noe. Ullevål har derfor bedt om at Helse Øst ser på muligheten for å ta i bruk en av de nye inntektskomponentene allerede nå. Dette vil Helse Øst vurdere.

- Vi kommer likevel ikke utenom at utfordringene er betydelige og vil få betydning for så vel tilbudet som bemanningen ved sykehuset. Dette arbeidet er igangsatt og vi vil i størst mulig grad se på omstillingstiltak som er mest mulig skånsomme for pasienttilbudet og konstruktive overfor personalet, sier Berge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse