ANNONSE
Annonse

Politianmelder kunstgressentreprenør og underleverandør

Så sent som i mai 2018 var idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) på befaring i Nordre Aker, og besøkte blant annet Lyn-klubben på Kringsjå, og kunstgressbane Kringsjå III. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Dette er skattebetalernes penger, og vi kan ikke ha leverandører som uriktig beriker seg på disse, sier direktør for Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, og etaten erkjenner mangelfull kontraktsoppfølging internt.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.07.2018 kl 21:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Mandag 2. juli sender Oslo kommune ut pressemelding om at Bymiljøetaten politianmelder en kunstgressleverandør:

– Bymiljøetaten leverte i dag politianmeldelse mot en entreprenør og en underleverandør, etter å ha avdekket at selskapet leverte fiktive fakturaer i et kunstgress-prosjekt. Mistanken mot entreprenøren kom etter en gjennomgang av kostnadene på flere kunstgressbaneanlegg som ble bygd i 2016.

Videre står det i pressemeldingen:

– I en gjennomgang i 2017 av utførte kunstgressbane-prosjekter, oppdaget Bymiljøetaten enkeltprosjekter med en totalkostnad som avvek fra forventning, basert på de enkelte leverandørenes rammeavtalepriser med etaten. Etatens undersøkelser av kostnaden reiste behov for nærmere undersøkelser mot to entreprenører, og Bymiljøetaten innhentet ekstern bistand av revisjonsselskapet EY.

Nordre Aker Budstikke kjenner til at dette også gjelder en leveranse i Nordre Aker; en kunstgressbane på Kringsjå, benevnt i saken som Kringsjå III.

Entreprenør og underleverandør

EY har gjennom sine undersøkelser bekreftet mistanken om at en entreprenør, med hjelp av en underleverandør har fakturert for mer enn hva som faktisk har blitt utført av arbeid på ett av kunstgressbane-prosjektene som ble gjennomført i sommermånedene i 2016. I intervju med EY har entreprenøren erkjent at de sammen med underleverandøren har oppgitt og fakturert et fiktivt volum til kommunen. Bymiljøetaten politianmelder nå begge selskapene.

– Det er avdekket overfakturering i størrelsesorden på rundt 350.000 kroner, og vi velger å anmelde forholdet, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven.

– Dette er skattebetalernes penger, og vi kan ikke ha leverandører som uriktig beriker seg på disse, sier Robsahm Kjørven.

Erkjenner mangelfull intern oppfølging

I tillegg er det avdekket at en annen leverandør har fakturert med priser som ikke er omfattet av rammeavtalen. Bymiljøetaten vurderer nå om de skal gå til rettslig oppfølging av denne entreprenøren.

Videre går det frem av pressemeldingen at det i rapporten fra EY, også ble pekt på at det på tidspunktet for anskaffelse og bygging av disse banene i 2015/2016, var til dels mangelfull kontraktsoppfølging på dette området internt i Bymiljøetaten.

– Dette har etaten tatt tak i. Det er satt av mer ressurser i Bymiljøetaten til å kunne håndtere offentlige anskaffelser. Området er styrket både med hensyn til kapasitet og kompetanse. Det er også etablert tydelige fullmaktsforhold og det er satt langt større fokus på risikostyring og internkontroll enn det som var tilfelle når rammeavtalen fra 2015 ble inngått. Avtalen er nå utløpt, og etaten har inngått nye rammeavtaler med nye leverandører.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse