Politiet trosser kommunen

Bebeoere i området Blåsbortveien 17-|9 har kjempet for bedre trafikksikkerhet i tor år. Nå får de støtte av politiet. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Beboerne føler seg ignorert av Oslo kommune og frykter for sine barns sikkerhet på skoleveien. Nå får de støtte fra politiet.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Tåsen: Som Nordre Aker Budstikke skrev i forrige uke, har beboerne i veistykket til Blåsbortveien 17-19 kjempet for bedre trafikksikkerhet i nærområdet i to år. Først i april i år fikk de et skriftlig svar fra Samferdselsetaten, som skyver ansvaret over på Friluftsetaten og politiet. Det kommer fram av brevet at det er uklart hvem som har ansvar for tunnelen, men at "bom eller andre sperrer svært sjelden settes opp i gangveier vi har ansvar for." Bakgrunnen er at det kan skape dårlig framkommelighet. Videre heter det blant annet at "Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 5m før et gangfelt i kjøreretningene. Skilting av gangfelt vil ikke gjøre det mer ulovlig å parkere her," og "vi finner heller ikke behov for skilting i dette tilfellet."

Frustrerte beboere– De bare problematiserer istedenfor å komme med løsningsforslag. Dette tyder på dårlig koordinering mellom etatene. Det er stusselig at det ikke gjøres noe med trafikkfellene. Kostnadene ved å sette opp en bom er så mye mindre for samfunnet enn dersom noen blir alvorlig skadet, sa beboer Heidi Catrine Karal i forrige uke, som har dokumentert ulovlig kjøring på gangveiene siden 2005. Nå får hun og de andre beboerne støtte fra politiet.

- Sett opp fysiske sperrer

Politibetjent Stein Jarle Varmbo ved Oslo politidistrikt var på befaring i veien i januar. Etter hans initiativ ble det satt opp "all stans forbudt"-skilt nederst i blindveien til Blåsbortveien 17-19 der denne går ut i svingen Tåsenveien/Blåsbortveien. Dette har bedret sikten mot gangtunnelen noe, men krysset er fortsatt uoversiktlig, mener beboerne.

På spørsmål fra Nordre Aker Budstikke svarer Varmbo at gangtunnelen burde ha vært sperret med en bom for å sikre at den kun brukes av fotgjengere og syklister, samt at fotgjengerovergangen og tunnelen burde ha vært bedre skiltet. Han stusser også over at gangfeltet er lagt skrått midt i en sving. Når det gjelder den ulovlige mopedkjøringen på gang- og sykkelstiene sier Varmbo at dette dessverre skjer overalt.

- Det eneste som permanent kan hindre mopedkjøringen er fysiske sperrer, sier han.

Varmbo ønsker ikke å uttale seg om Oslo kommunes håndtering av saken. Det lyktes ikke Nordre Aker Budstikke å få kommentarer fra Samferdselsetaten før avisen gikk i trykken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse