Politiker og medmenneske

Lokalpolitiker Lill Pleym (SV) er opptatt av at enkeltmennsket skal settes i sentrum. - Det er viktig at hver enkelt blir sett og får den omsorgen de trenger. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Lill Pleym (SV) går inn i sin fjerde periode som BU- representant. Hennes tilknytning til bydelen er nesten for medfødt å regne. Det samme er det politiske engasjementet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2007 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Lill Pleym er en lokalpolitisk tungvekter med sine sammenhengende tolv år i bydelsutvalget (BU) i Grefsen/Kjelsås og Nordre Aker. Men at Lill er brennende engasjert i politikk og saker som opptar mennesker i deres nærmiljø, er ingen tilfeldighet.

Hun vokste opp i en familie der både moren og bestemoren var aktive i bydelspolitikken. Oldemoren Anna Pleym jobbet i Hjula veverier ved Akerselva og kjempet for kvinners rettigheter og et bedre arbeidervern. Hun satt også i Oslo bystyre og har til og med fått en vei oppkalt etter seg på Romsås.

Generasjonstomt

- Ja, dette er jeg oppvokst med, sier Lill stolt om sin politiske familiearv.

Foreldrene var begge aktive i Arbeiderpartiet, og det var naturlig for henne å innta samme politiske grunholdning.

- Men jeg valgte en litt mer radikal retning, noe jeg kanskje har fra oldemoren min. SV er et parti jeg føler meg hjemme i, og som jeg har vært med i siden starten på 70-tallet, forteller Lill.

Hun er oppvokst og bor fortsatt på en generasjonstomt i Gamle Kjelsåsvei. Med sin og brorens familier bebos den nå av fjerde generasjon Pleym.

Opptatt av mennesket

- Mitt politiske engasjement er preget av to ting: et sosialistisk grunnsyn og et humanistisk menneskesyn. Med dette mener jeg at mennesket har en egen fri vilje og en mulighet til å ta ansvar for sitt eget og sine medmenneskers liv. Jeg godtar ikke at finansene styrer mennesket. Det skal være motsatt, sier Lill.

Hun mener at det må legges til rette for at ulike grupper i samfunnet skal få det så bra som mulig, men understreker viktigheten av at enkeltindividet får den omsorgen det trenger. Hun trekker fram den foreslåtte doblingen av elevantallet på Grefsen skole som eksempel.

- Jeg har større tro på flere mindre skoler enn noen få store. Dette forslaget mener jeg er en nødløsning fordi det borgerlige byrådet i Oslo ikke prioriterer skole og utdanning. Når man samler 800 elever i samme aldersgruppe vil noen naturlig bli mer synlige i klasserommet og i skolegården enn andre, mens det blir lett for andre å gjemme seg bort. Skolen er et oppvekst- og lærested, og alle trenger å bli sett, spesielt de som ikke har så mye omsorg hjemme. Det tror jeg blir vanskeligere å få til på en stor skole. Hvorfor ikke satse mer på det viktigste vi har, nemlig ungene våre? spør Lill.

Ikke fortetting for enhver pris

- SVs politikk for samferdsel og utbygging er å bygge ut allerede eksisterende knutepunkter med lett tilgjengelig kollektivtransport, kjøpesentre og god infrastruktur, slik at vi kan åpne opp og ta vare på grønne lunger andre steder. Men vi kan ikke fortette for enhver pris. Det må være en god plan for infrastruktur. Det er viktig å huske på at mennesker skal leve sine liv her og ikke bare eksistere, sier Lill.

Hun trekker fram Stasjonsbyen som et eksempel på utbygging av et knutepunkt der infrastrukturen ikke er planlagt godt nok.

-Trafikksituasjonen på Storo er allerede et problem, og den planlagte skoleutbyggingen i bydelen har knapt nok tatt hensyn til den allerede eksisterende elevmengden, ikke nye tilflyttere. Utbygging generelt styres for mye av byggherrenes og tomteeiernes ønske om fortjeneste. Vi må snu det rundt og prioritere den andre veien: Starte med det som er viktig for at menneskene skal få så gode oppvekst- og levevilkår som mulig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse