Politikerne frykter løpsk Frysjautbygging

Kan bli nytt lokalsamfunn for 4-5000 innbyggere.

Politikerne frykter løpsk Frysjautbygging

FOTO: Foto: Kristin Tufte Haga

- Spiller vi kortene riktig kan Frysjaveien-området bli en perle i Nordre Aker. Men det forutsetter at kommunen og private utbyggere samarbeider, ifølge lokalpolitikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.04.2014 kl 10:05

Se bildet større

FOTO: Foto: Arkiv

Se bildet større

FOTO: Illustrasjon: Ingrid Wendelbo

KJELSÅS/FRYSJA: I 2007 la Plan og bygningsetaten (PBE) frem en områdeanalyse utarbeidet for øvre del av Akerselva - Frysjaområdet. Transformasjonen av området kan bety nærmere 140.000 kvadratmeter med ny bolig- og næringsmasse.

Men lokalpolitikerne frykter en "løpsk Frysjautbygging"

- Nå kommer de store reguleringssakene på rekke og rad, Frysjaveien 40, 42, og nylig Møller-gruppen. Skal vi få til en helhetlig utbygging med grønne felt ned mot Akerselva og opp mot Marka, få på plass ny skole, og samtidig legge til rette for en variert boligutvikling og nødvendig infrastruktur så må kommunen snarest gå inn et samarbeid med de private utbyggerne, er leder og nestleder i bydelsutvalget Bent Gether-Rønning (H) og Erik Borge Skei (V) enige om.

Les også: Stort nytt boligfelt på Frysja

Da passer det veldig godt at bydelen fått drahjelp fra en omfattende masteroppgave skrevet av Ingrid Wendelbo, landskapsarkitekt fra Universitetet for miljø- og biovitenskap: "Hvordan kan målet om bærekraftig byutvikling og fokus på bokvalitet i by forenes i transformasjonen av industriområdet på Brekke?".

- Målet er å bygge tett på en måte som samtidig sikrer høy bokvalitet og bærekraft, et grep som vil være en investering for fremtiden. Plan- og bygningsetaten tenker 1100 leiligheter, i mitt forslag er det plass til opp mot 1500 leiligheter, sier Wendelbo.

Ny Kjelsåsvei?

- Ut fra disse prinsippene er det avsatt plass til en ny barneskole, barnehage, og en variert bebyggelsestruktur som tilrettelegger et bredt spekter av befolkningsgrupper. Bebyggelsestrukturen spenner fra blant annet lav rekkehusbebyggelse og town-houseleiligheter til de mer urbane boenhetene, samt studentboliger. Det er mye grønt og flere bekkeløp som nå ligger i rør, og som kan komme opp i dagen igjen, ifølge Wendelbo.

- Samtidig har jeg vist at man kan åpne området på en helt ny måte ved å legge om Kjelsåsveien, sier Wendelbo.

Kjelsåsveien foreslås lagt om i ny trasé som "Nye Kjelsåsvei". Midtveis i området møter veien en nedskalert Frysjavei i en sentral torgallmenning før den slynger  seg mot nordvest opp til Maridalsveien. Veien som er delvis utformet som en allé, er tilrettelagt spesielt for gående, syklende og kollektivtransport, og er mindre egnet for fremmedkjøring.

Borge Skei og Gether-Rønning liker godt planene.

- Vi er svært glade for at denne masteroppgaven, som kan ses på som en mulighetsstudie, fikk denne timingen. Dette blir spennende. Selv om det er flere måter å gjøre dette på, er forslaget et eksempel på et helhetlig grep. Det er riktig å se på øvre del av Akerselva med friske øyne det skal utvikles et nytt lokalsamfunn for 4 - 5000 innbyggere.

- Dessuten legger også Kommuneplan 2030 føringer for et fåtall utvalgte store utbygginger i ytre by. Frysjaveien er allerede foreslått som et slikt område. Det betyr krav om en felles, helhetlig planlegging, legger de to lokalpolitikerne til.

Utbyggingsselskap

Bydelen ber om at det opprettes et utbyggingsselskap, etter modell av Ensjøutbyggingen, for å samordne ulike eiere og kommunen.

- Dette er en vinn-vinn-situasjon. Kommunen sørger for skole, barnehage og samferdsel. Private vil også kunne bygge tettere og med høyere utnyttelsesgrad når dette skjer etter en overordnet plan. Allmennheten får flotte forhold langs Akerselva - ja en ny blågrønn perle i bydelen.

Gether-Rønning og Borge Skei har bedt om et møte med byutviklingsbyråd Folke Fredriksen (H) og samferdselsbyråd Melby (V) for å diskutere saken nærmere.

- Dette er en sjanse vi har nå. Derfor håper vi det skal være mulig å forankre denne tenkningen inn mot Rådhuset, sier Gether-Rønning og Borge Skei.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse