ANNONSE
Annonse

Politikerne snudde i tennishallsaken

- Å bygge i en regulert park, er for oss det samme som å flytte markagrensen, sier vellet.

Torsdag kveld snudde lokalpolitikerne i sitt syn på permanent tennishall på Disenjordet. Nå ber de Grefsen Tennisklubb om å finne alternative plasseringer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.03.2014 kl 17:21

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER/DISEN: Torsdag kveld behandlet lokalpolitikerne i bydelsutvalget forslag om permanent tennishall på Disenjordet. Flertallet i bydelsutvalget valgte å avvike fra Miljø,- plan- og samferdselskomiteens vedtak.

Nå ber politikerne tennisklubben se på andre plasseringer av hallen, både på og utenfor Disenjordet.

Tosidig sak

- Saken er tosidig. Det er full politisk enighet om ønsket om å bidra til en innendørshall. Det er det utvilsomt et behov for. Samtidig ber flertallet om at det ses også på andre plasseringer fordi den foreslåtte vil kunne prege grøntområdet, sier Erik Borge Skei (V) nestleder i bydelsutvalget.

Vedtaket går nå tilbake til Grefsen Tennisklubb. Der heter det at man må se på en "mer diskret og mindre dominerende plassering" og her eventuelt se på muligheten for å grave hallen helt eller delvis ned.

Les også: Tennisklubben svarer på tiltale

- Vi skjønner at det er mer besværlig å se på alternative plasseringer. Likevel er grøntområder viktige for alle som bor i byen, og vi vet at det er lett at de gradvis bygges ned gjennom mange, i seg selv, fornuftige tiltak. Det er derfor viktig å snu alle steiner, sier Borge Skei.

- Det er nok spesielt klokt når etatene i utgangspunktet er negative. I prosessen bør man også se på muligheten for å oppgradere Disenjordet generelt, sier han videre.

Snuoperasjonen er til stor glede for naboene og nærmiljøet, som har protestert kraftig på hallplanene.

Les også: Svært overrasket over lokalpolitikernes støtte i hallsaken

- Veldig fornøyde 

- Vi i Bevar Disenjordet er veldig fornøyde med at lokalpolitikerne gikk bort fra det opprinnelige forslaget til Miljø-, plan og samferdselskomiteen, sier talsmann for aksjonen, Jørn Lie.

- Det betyr at det må utredes for andre plasseringer og alternative haller samtidig som at de ble bedt om å gå i en dialog med nærmiljøet. For oss er det viktigste at lokalpolitikerne også ser verdien av at dette er en park, sier Lie.

Nå skal det arrangeres folkemøte i saken.

Møte etter påske

- Det blir et folkemøte i samarbeid med Grefsen og Disen Vel, etter påske. Vi oppfordrer flere til å engasjere seg i saken, avslutter Lie.

Les også: Drikkestasjon midt i Maridalen

Vellet mener at Disenjordet kun burde bestå av "gress og trær".

- Å bygge i en regulert park, er for oss det samme som å flytte markagrensen. Hvis det tillates å bygge en permanent idrettshall på Disenjordet, så frykter vi i tillegg at andre aktører vil komme etter med sine ønsker for etablering på jordet. Disenjordet bør forbli det den er, En park, sier Erik Høydal på vegne av vellet.

- Overrasket

Grefsen Tennisklubb ved styreleder Per Henrik Hovelsrud, sier til avisen at klubben "må forholde seg til vedtaket" fra torsdag.

-  Men vi er selvfølgelig noe overrasket over at flere av partiene har snudd siden det enstemmige vedtaket i Miljø, Plan og Samferdselskommiteen. Dog er det oppløftende som sådan at alle partiene i Bydelsutvalget stiller seg positive bak klubbens behov og planer om å bygge en tennishall, men ved å utrede andre alternative plasseringer, sier Hovelsrud.

- Vi vil nå igangsette arbeidet i samråd med naboene med å vurdere hvilke alternative plasseringer som kan være aktuelle innenfor området av Disenjordett, og som forhåpentligvis kan forene behovene til både tennisklubben, naboer og nærmiljøet, og at disse behovene kan leve i en positiv sammeksistens, sier Hovelsrud.

Men klubben ser i utgangspunktet få alternativer utenfor Disenjordet.

- En ny tennishall vil i all hovedsak tilrettelegge for at mange flere barn og ungdommer fra nærområdet skal få muligheten til å spille tennis og det er derfor avgjørende at tennishallen kan ligge i temmelig nær tilsluttning til det øvrige tennisanlegget. De minste barna, helt ned i 6-7 års alderen, spiller i hovedsak tidlig ettermiddag, da de fleste foreldre er på jobb og da de har begrensede muligheter til å kjøre barna.

- Nærhet til tennishallen i forhold til hjem og skole er derfor viktig med hensyn til barnas sikkerhet og mulighet til å komme seg til tennisbanene på egen hånd, avslutter Hovelsrud.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse