Politisk initiativ

Beboerne i Lettvintveien får politikerhjelp i veikampen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.06.2007 kl 10:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Grefsenbeboer og bystyremedlem Ivar Christiansen (Ap) har også engasjert seg i veikampen.

- I 2000 ga Nordre Aker Bydelsutvalg full støtte til beboernes krav om enveiskjøring. Representanter for beboerne i gata har senere vært i kontakt med både Samferdselsetat og Politiet, uten at de har vist initiativ til å iverksette bydelens anmodning, sier Christiansen.

Fakta

Det var Politiet som på 90-tallet omgjorde Lettvintveien fra enveiskjøring til midlertidig to-veiskjøring.

- Hva som er gjort av vedtak og begrunnelser fra Politiets side i denne saken, er ennå ullent, men jeg vil gjøre det jeg kan for å få frem alle forhold rundt trafikkvurderingene i Lettvintveien. Så får vi se hvor saken bærer. Jeg bor selv i området, og støtter beboerne og bydelsutvalget fullt ut i at veistrekningen mellom Grefsenveien og Kjelsåsveien må bli enveiskjørt igjen, sier Christiansen.

Nordre Aker Budstikke har også kontaktet Politiet vedrørende Lettvintveien, men har foreløpig ikke lyktes i å motta informasjon rundt veisaken.

Bussen

Buss nummer 56 har trasé gjennom Lettvintveien.

- Hvis Lettvintveien igjen skulle bli enveiskjørt, så har ikke Sporveien i utgangspunktet innsigelser mot å bruke eventuelt Kapellveien og Lettvintveien som traseer i hver sin retning. Men det betinger at dagens holdeplasser i Grefsenveien må flyttes noe, sier trafikksjef Tore Bogen i Oslo Sporveier AS.

- Men det fungerer greit nå også. Vi har ikke registrert spesielle problemer med busstraseen slik den er i dag - gjennom Lettvintveien, sier Bogen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse