Ullevålsalleen 43: Politisk ja ergrer naboer

 

Bydelsutvalget (BU) sier nok en gang ja til skoleutbygging i Ullevålsalleen 43. Motstandere i nabolaget føler seg overkjørt av lokalpolitikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.04.2010 kl 10:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

BU sier nok en gang ja til skoleutbygging i Ullevålsalleen 43. Naboene er lite fornøyd med at BU går i mot fagetatene. FOTO: Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ULLEVÅL: – Det er merkelig at bydelsutvalget går mot alle anbefalinger fra fagetatene og likevel ønsker skoleutbygging, sier nabo Wenche Lie Giæver.

LES OGSÅ: - Uforskammet av politikerne

BU sendte saken tilbake til ny behandling i miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS) i mars, etter at motstanderne hadde lagt frem sine argumenter.

– Vi ønsket å se om det var flere sider ved denne saken, som talte i retning av en annen konklusjon, sa BU-lederen under utvalgets møte sist torsdag.

Utfallet ble at de folkevalgte i bydelen fortsatt enstemmig støtter utbygging, for å sikre tilstrekkelig skolekapasitet i Ullevål-området. BU er av den oppfatning at "hensynet til økt kapasitet ved skolen veier vesentlig tyngre enn de ulempene naboene vil oppleve ved den nye virksomheten".

Erstatningsarealer

Ullevålsalleen 43, som i dag er en lagertomt (rodetomt) for Friluftsetaten, er regulert til friområde. BU ber om at det avsettes et minst like stort erstatningsareal og peker på nedlagte Langlia barnepark ved Langlia/John Colletts allé.

BU ønsker innpasset parkeringsplasser i prosjektet, som en erstatning for 18 utleieplasser i Ullevålsalleen som vil forsvinne ved utbygging.

Trafikk og estetikk

40 naboer har skrevet under mot planene. I BU-møtet sist uke talte Wenche Elizabeth Arntzen motstandernes sak. Frafallet av parkeringsplasser mener de vil føre til mer gateparkering i Elgveien, Hjorteveien og Tiurveien.

– Trafikketaten, som fagetat fraråder dette fordi de mener gatene ikke bør belastes ytterligere, sa Arntzen i møtet.

Den økte trafikkbelastningen i veien, mener motstanderne ikke harmonerer med at elevene skal gå i de samme gatene mellom undervisning på Ullevål skole og Ullevålsalleen 43, 250 meter unna. De er ikke enige i trafikkanalysen fra selskapet Asplan Viak, som konkluderer med at utbyggingen kun vil gi beskjeden trafikkvekst.

Beboerne har også følgende innvendinger mot planen:

Det estetiske: Nybygget oppleves som et fremmedelement i Ullevål hagebys enhetlige bebyggelse.

Friområdet: Det er galt å omregulere tomten. Barneparken i Langlia er ikke et fullgodt alternativ.

Det vil være dårlig økonomi å bruke penger på en hall, når det likevel er vedtatt at det skal bygges en ny grunnskole vest i bydelen.

 FAU: - BU har fattet poenget

– Vi mener BU har fattet poenget. Hallen er viktig både i et kortsiktig og i et langsiktig perspektiv. Enten Ullevål skole skal ha 550 eller 350 elever i fremtiden, sier Wiig, som ikke er bekymret for økt trafikk.

– Elevene vil gå via Elgveien, og bli fulgt av lærer. Man vil kunne slå sammen timer, slik at en større del av skoledagen foregår der, og redusere turene frem og tilbake. De eldste elevene vil også kunne møte direkte til undervisning der om morgenen, sier Wiig.

En helt ny grunnskole tror FAU vil ligge 8–10 år frem i tid. Hallen mener de kan oppføres på et par år.

– Vi har beregnet at utbyggingen vil koste 40 millioner. Det er et beløp kommunen kan finne uten å måtte snu om på budsjettene sine.

LES OGSÅ: - Uforskammet av politikerne

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse