Politisk støtte til Grefsen FAU

FAU-leder Erik Skei (i midten), sammen med Ola Borander (t.v.) og Christian Ødegaard, som begge er FAU-representanter i arbeidsgruppen for «nye» Grefsen skole.

Både bystyrepolitikere og lokalpolitikere legger press på byrådet for å få fortgang i planleggingen av Grefsen skoles uteområder.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.01.2009 kl 11:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NYDALEN/RÅDHUSET: Som Nordre Aker Budstikke skrev om i forrige uke, ønsker FAU ved Grefsen skole at bystyret vedtaket fra april 2008, om at skolens uteområde (inkludert kapellveien, idrettsbanen og skolehagen) må innlemmes i reguleringsplanen for den «nye» skolen.

Ifølge FAU har dette vedtaket til nå ikke blitt tatt hensyn til.

Nytt vedtak

Mandag vedtok imidlertid bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS) blant annet et krav om at «det utredes en helhetlig trafikkløsning for skoleområdet» og at de ulike alternativene, blant annet foreslått av FAU, må utredes skikkelig.

Samme dag sendte de fire bystyrepolitikerne Ola Elvestuen og Kjell Veivåg (V), Knut Even Lindsjørn (SV) og Tone Tellevik Dahl (Ap) til byrådene Merete Agerbak-Jensen (H) og Torger Ødegaard (H), der de blant annet spør hva byrådet konkret vil foreta seg i forhold til trafikksikring av Kapellveien og Grefsen skole.

Flerbrukshall

Et møte mellom alle involverte etater i Oslo kommune i forrige uke, støttet også flere av FAUs tidligere uttalelser. I tillegg foreslo Idrettsetaten å opprette en flerbrukshall i vestre del av dagens idrettsbane på nedsiden av Kapellveien. Også MPS stiller seg positive til et slikt forslag i sitt vedtak fra mandag.

Høringsfristen for reguleringsplanen for «nye» Grefsen skole er satt til 26. januar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse