Romfolk, ulovlig camping og tilgrising: – Raymond Johansen, nå må du gjøre noe!

Ett av bildene fra romleiren på Kringsjå i forrige uke. FOTO: PRIVAT

– Byrådslederen sier han er bekymret, vil vurdere tiltak og følger situasjonen. Men byrådet må gjøre noe også! krever Høyre med støtte fra Frp, og ber om tiggerforbud. Se hva byrådsleder Raymond Johansen svarer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.09.2016 kl 16:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO:Saken Nordre Aker Budstikke publiserte forrige uke, har vakt stort engasjement blant leserne.

Rett nedenfor idrettsklubbens Lyn store anlegg på Kringsjå, er det til stadighet titalls telt med campere, med forsøpling og tilgrising - les hele saken her.

– Kommer igjen og igjen

Se bildet større

Fra romleiren på Kringsjå, forrige uke. FOTO: PRIVAT

– Det er et titalls telt noen meter nedenfor fotballanlegget her, syd for klubbhuset og den eksisterende nederste kunstgressbanen. Ikke så veldig moro for barna å hente ballen her, når den går over nettingen, sa Sjur Skridshol, leder av SFK Lyn på Kringsjå, til Nordre Aker Budstikke forrige uke.

– De kommer igjen og igjen, merkelig at ikke kommunen og politikerne klarer å gjøre noe med dette? Det er jo ikke bare vi som jobber her som reagerer på dette, foreldre er stadig i kontakt med oss og er også veldig bekymret, sa Skridshol.

Høyre har tidligere - gjennom Nordre Aker Budstikke - omtalt byrådet som handlingslammet i forhold til problematikken rund ulovlig camping, forsøpling og avføring. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg uttaler i samme sak.

– Kommunen holder tett oppsyn med situasjonen, vi bistår i politiets arbeid, og er aktive i oppryddingsarbeidet - her kan du lese hele saken i Nordre Aker Budstikke.

– Nå må du gjøre noe

Se bildet større

Eirik Lae Solberg (H). FOTO: OSLO HØYRE

Høyre sier Kringsjåcampingen bare føyer seg inn i en lang rekke med lignende eksempler fra hele byen.

– Høyre har flere ganger tatt opp problemet med ulovlig villcamping og forsøpling også med byrådsleder Raymond Johansen, men svarene er overraskende passive, sier Oslo Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Som fortsetter.

– Han sier at han er bekymret, at byrådet vil vurdere tiltak og følger situasjonen, men her holder det ikke å vurdere og følge med. Raymond Johansen, nå må du gjøre noe!

Nei til tigging

 
Høyre vil ha forbud mot tigging.

Se bildet større

Romleiren på Kringsjå, forrige uke. FOTO: PRIVAT

– Det vil redusere tilstrømmingen av bostedsløse. Når Raymond Johansen avviser det, må han i hvert fall ta andre grep som reduserer disse problemene. Vi mener campingforbudet må håndheves mer effektivt, og byrådet må sørge for at politiet prioriterer arbeidet med å rydde ulovlige leire. For meg virker det som om Arbeiderpartiet ikke tar dette på alvor, sier Lae Solberg videre.

Barna skal føle seg trygge.

– Barn og unge skal ikke oppleve utrygghet når de er på fritidsaktiviteter på treningsanlegget på Kringsjå. Jeg forventer at byrådet sørger for at bekymringsmeldingene fra klubben blir fulgt opp raskt og på en skikkelig måte, avslutter Lae Solberg.

Frp vil også ha tiggerforbud

Se bildet større

Tommy Skjervold (Frp). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bystyremedlem Tommy Skjervold fra Frp, ber også byrådslederen ta tak.

– Her må det stilles midler til rådighet og sikre politiressurser til opprydding umiddelbart. Det må bli en slutt på handlingslammelse rundt denne tiltagende problemstillingen, og unnvikende svar rundt dette. Nå må han utfordres på tiltak og tiggerforbud er ett av de, sier Skjervold. 

Byrådslederen

Nordre Aker Budstikke har også vært i kontakt med byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og har sendt han flere konkrete spørsmål rundt problemstillingen.

Byrådslederen svarer følgende på spørsmål om han synes at de tiltak som er gjort så langt i forhold til ulovlig camping, ikke virker godt nok, eller har nok preventiv effekt.

Se bildet større

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Forsøpling og tilgrising er helt uakseptabelt. Det er politiet som står for bortvisning og bymiljøetaten rydder i etterkant. Etaten har fått flere ressurser for å kunne sørge for at folk skal ha tilgang til rene og trygge byrom, parker, friområder og skogsområder i hele Oslo, svarer Johansen.

Og fortsetter.

– Byrådet benytter de samme tiltakene som forrige byrådet, men har samtidig økt innsatsen på flere områder. Blant annet har vi satt inn flere Oslovakter i utsatte områder, og økt ressursbruken til rydding og vasking. Vi vurderer også fortløpende parkeringsrestriksjoner der det kan hjelpe. 

Men hva tenker byrådslederen om at hundrevis av små barn og unge skal drive idrett rett ved slike romleire - er det greit?

– Som sagt er forsøpling og tilgrising helt uakseptabelt. Vi aksepterer verken ulovlige camping, forsøpling eller kriminalitet. Det er politiets oppgave å bortvise slike ulovlige camper, og å håndheve lovene våre, svarer Johansen videre. 

Er det handlingslammelse i byrådet vedrørende problemstillingen med ulovlig camping med dertil tilgrising og forsøpling? Ifølge kommunen selv, så er jo antall tilreisende med ulovlig camping økende?

– Internasjonal utfordring

– Omreisende er en del av en internasjonal utfordring, og ikke noe byrådet i Oslo kan løse alene. Dette er EØS-borgere som fritt kan komme til Norge. Gjør de noe som bryter med norsk lov er det politiets oppgave å ta affære. Vi gjør det vi kan og «villcamper» ryddes fortløpende etter hvert som det blir oppdaget.

På direkte spørsmål om hva som kan gjøres for å begrense og forhindre ytterligere ulovlig camping med dertil tilgrising og forsøpling, og om eventuelt når det kan komme noen konstruktive forslag fra byrådet, viser byrådslederen også til Staten og landegrensene.

– Det er staten som håndhever Norges grenser, og Oslo kommune kan ikke styre hvem som kommer til Oslo, ifølge Johansen.

Fortsatt ja til tigging

Mens byårdslederen derimot er helt klar på at noe tiggerforbud er ikke på agendaen.

– Det er ikke aktuelt å innføre et tiggeforbud, vi tror ikke det løser de grunnleggende problemene. Politiet har hjemler til å slå ned på kriminalitet som dopsalg og tilgrising av parker og fellesarealer. Da må de ta dem i bruk.

Johansen fortsetter.

– Hvis politiet - eller andre - mener de mangler ressurser så er det justisministeren i Høyre og Frp-regjeringen som må på banen. Jeg vil helhjertet stå på for at Oslo-politiet får de ressursene de har behov for slik at de kan bidra til å gjøre Oslo enda tryggere.

– Men vi skal møte alle med respekt. Det gjelder selvfølgelig også romfolk og andre omreisende. Det er ikke ulovlig å leve et liv uten fast bopel eller fast arbeid, skriver byrådslederen.

Kontakt politiet

Og ved oppdagelse av ulovlig camping, er det politiet som skal kontaktes.

– Det er politiet som har ansvar for lov og orden, og for å bekjempe kriminalitet. Jeg full tiltro til at politiet gjør en skikkelig vurdering hver gang de får henvendelser fra publikum, enten det gjelder ulovlig camping eller andre lovbrudd.

– Så må som nevnt den sittende regjeringen sørge for å tilføre politiet nødvendige ressurser slik at de får gjort jobben sin.

LES FLERE SAKER FRA NORDRE AKER BUDSTIKKE:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!
 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse