Reager på hogst. Bymiljøetaten: – Folk ønsker at det skal bli mer åpent

Korsvoll - øst for skolen. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten forsvarer hogsten ved Grinda: – Området har en forhistorie, og flere ønsker at det skal føles tryggere å gå gjennom skogholtet, som også er skolevei til Korsvoll, sier Frank Thomassen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.05.2017 kl 13:12

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KORSVOLL: Nordre Aker Budstikke har blitt kontaktet av beboere som ikke er spesielt fornøyd med Bymiljøetatens hogging på Korsvoll. Rett øst for Korsvoll skole.

Tidligere har også beboere i området klaget over kommunens hogst.

Bymiljøetaten forklarer at Parkforvaltning Vest og seksjon Nordmarka i Bymiljøetaten hadde en befaring ved Korsvoll skole i september 2016. Befaringen kom i stand på bakgrunn av forespørsler om å tynne noe i skogområdet slik at blåstien gjennom området ble mer «åpen».

Seksjon Nordmarka ble bedt om hjelp – Parkforvaltning Vest forvalter kommunale friområder i byggesonen, mens seksjon Nordmarka forvalter kommuneskogen utenfor byggesonen – bak markagrensa. Markagrensa ligger 50 meter unna aktuelt område ved Grinda.

LES OGSÅ: Ny matspalte i Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis

– Enighet

– Det var enighet om å åpne opp furukollen ut mot veien og tynne noe av skogen før resten av området skulle forbli urørt. Det skulle videre tas ut noen grantrær langs med blåstien ned til en liten kolle, samt fristille noen bjørker og furuer slik at disse får mer plass til å utvikle seg videre, sier Frank Thomassen, som driftsleder for skog og friluftsliv i Bymiljøetaten.

Se bildet større

Korsvoll skole til høyre for området hvor turstien går, og som er snarvei for skolebarna. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Thomassen fortsetter:

– I tett granskog «vinner» grana til slutt og furu og bjørk blir skadelidende. Furutrær har en lengre levetid enn gran, og lauvtrær har et større biologisk mangfold. Etter klage fra en nabo ble skjøtselen stoppet og befaring gjennomført med aktuelle personer. Representanten fra Korsvoll skole ønsket at all skogen ble fjernet. Andre naboer syntes det ble bedre med mer lys, sier Thomassen videre.

LES OGSÅ: «Er man redd for at barna skal bli glad i skog og tro at park er bedre?»

– Annerledes om noen få år

Han viser til at skogen ikke er statisk, men i stadig endring.

– På de mer åpne områdene vil det nå komme opp nye trær av både gran, furu og lauv. Om noen få år vil bildet vi ser se annerledes ut. På befaringen ble det enighet om hvilke trær som skulle tas ned for å sluttføre jobben. Dette ble gjort tirsdag fordi det passet i forhold til våre arbeidsplaner. Området er ryddet for hogstavfall.

Bymiljøetaten får hele tiden henvendelser om trær inntil private tomter og hus, så dette er en evigvarende proses, legger han til.

– Vi begynte å hogge og ta noen trær før jul. Så tok vi litt mer nå. Det er viktig å åpne opp, ellers blir det mørkt og ikke liv laga for ny vegetasjon, sier Thomassen.

Hogstjobben er et samarbeid med park- og idrettsavdelingen i Bymiljøetaten.

Thomassen er klar over at ikke alle synes det er like flott at det tas trær.

– Mens andre tilbakemeldinger er at har blitt veldig fint, sier han.

Se bildet større

FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Skogkratt med forhistorie

Han forteller at det er tynnet ut rundt husrekken ved området, og at det er rydda og fjernet rundt enkelte løvtrær, som bukker under hvis de ikke får nok lys og luft.

– I tillegg er det en forhistorie gjennom skogkrattet her, som også taler for å gjøre det mer åpent og lyst.(I 2010 og 2011 ble to skolejenter voldtatt på vei til Korsvoll skole, journ.anm.) Vi har også blitt kontaktet av folk i nærområdet, som ønsker at det skal bli mer åpent, og føles tryggere å gå gjennom skogholtet her. Et område som også er skolevei til Korsvoll skole, legger Thomassen til.

Skolen

– Nå ser det kanskje litt bart ut, men med litt sol utover nå, så kommer det mer grønt ut av hundretusenvis av frø som ligger på bakken.

Bymiljøetaten har også fått inntrykk av at Korsvoll skole har vært positive til at det blir lysere og mer åpent i skogsområde som grenser til skolen.

Se bildet større

FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Rektor ved Korsvoll skole, Kathrine Selvikvåg Malme, sier til Nordre Aker Budstikke at skolen ikke har fremmet noe ønske eller henvendelse til kommunen, om verken uttynning eller hogst ved skolen.

– Men når det er sagt, så er vi så klart opptatt av mest mulig trygg skolevei, og at det ikke blir for mørkt og tett skog langs stien på vei til og fra skolen, sier hun.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse