Redde for å bli kjørt ned på gangveien

Fra Disen Borettslag, Jan Piela og May Sundgården. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Syklister i 52,8 km/t, og det er på nærmest flata. Flere i borettslaget tør rett og slett ikke gå her, ifølge Jan Piela i Disen Borettslag med flere hundre leiligheter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
25.08.2016 kl 11:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN: Den er flott, gang- og sykkelveien som går langs Riksvei 4, fra Groruddalen og ned forbi Tonsenhagen og Disen Borettslag, mot Muselunden.

Siste strekke ned mot Muselunden er merket opp med hvor syklister skal rulle, og hvor gående skal ha trasé.

Ikke oppmerket

Lenger opp er det derimot ikke merket opp noe som helst.

– Vi har fått flere henvendelser til styret, fra flere beboere i borettslaget som rett og slett ikke tør å gå på gangveien her. Alternativet er å gå på gresset. Men når det er sagt, denne turveien er jo også for de gående. Stien blir jo også gjørmete og glatt ved nedbør, sier nestleder i styret, Jan Piela, om gang- og sykkelveien i asfalt, i flukt med Riksvei 4.

Og en del av syklistene sykler veldig fort, selv på flata.

Har målt 52,8 km/t

– Vi målte i dag tidlig (journ. anm. tirsdag), farten. Den raskeste var helt oppe i rundt 52,8 km/t, med racer. Og det var her, nesten flatt, ifølge Piela og viser hvilket strekket som ble mål opp, og regnet ut hastighet etter kalkulator på nett.

Se bildet større

Herfra og ned mot Muselunden er det merket hvor det skal sykles, og hvor det skal gås. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

– Da kan man jo bare tenke seg farten langs gang- og sykkelveien lenger oppe i området her og ned mot Muselunden. Der er det mye mer nedoverbakke, legger han til.

Til sammenligning så er fartsgrensen 40 km/t for biler i Kjelsåsveien.

Og det er en del syklister som feier ned mot sentrum.

– Flere enn 500 sykler var registrert ved Linderud tellestasjon klokken 12.00 i dag, mange av de har vel passert her, tror Piela.

LES OGSÅ: Da politiet kontrollerte skolveien var det ikke høy fart som ga flest bøter

Fartsreduserende tiltak?

Styret og borettslaget håper nå at Statens vegvesen, som har ansvaret for denne sykkel- og gangveien mot sentrum, gjør noe med situasjonen, før det går veldig galt langs turveien.

– Små skolebarn kommer jo rett ut fra blokkene her, og inn på veien mot Årvoll skole. Å bli truffet av en sykkel i 50-60 km/t kan jo bli alvorlig. Enten må det tegnes opp adskilt gang- og sykkeltrasé, ellers må det gjøres andre tiltak som reduserer farten. Dette er ikke trygt, sier Piela, og fortsetter:

– Det er jo spesielt å være redd for å bli kjørt ned på en gangvei. Vi er på ingen måte i mot sykling. Selv er jeg ivrig syklist med flere hundre mil på setet i løpet av året. Men slik det er nå kan ikke fortsette. Vi ser jo stadig at syklister i høy fart selv velter og blir skadet her!

Se bildet større

Syklister og gående om hverandre forbi Disen Borettslag, på vei opp og ned til sentrum. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Hovedsykkelrute

Strekningen Årvoll skole–Muselunden er en del av Statens vegvesenets hovedsykkelrute langs Riksvei 4 Trondheimsveien og har ansvaret for ruten.

– Når det gjelder de utfordringer som blir videreformidlet fra beboere i området, er dette noe vi erkjenner. Vi har tidligere utbedret deler av strekningen, og i Plan for nytt sykkelnett i Oslo ligger det planer for utbedring av hele strekingen mot 2025, ifølge Christian Claussen, sykkelkontakt i Oslo for Statens Vegvesen.

Han fortsetter.

– Vi starter nå en undersøkelse av tiltak vi kan gjennomføre på kortere sikt. Per dags dato søker vi om penger til utbedring av traséen langs Årvoll skole. Hvilke tiltak dette vil være, kan vi ikke konkludere med i dag. Men vi er klar over flere utfordringer langs denne ruten på nevnte strekning, og vil ta hensyn til dette i arbeidet videre.

LES OGSÅ: Er skoleveien utrygg? Slik kan elevene selv gjøre den tryggere!

Flere syklister, ikke flere ulykker

Statens vegvesens vil øke sykkelandelen, samtidig med en nullvisjon på ulykker.

– Statens vegvesen har som mål å øke sykkelandelen fra dagens nivå på 4,5% til 8% på landsbasis. Det vil si at de store byene skal øke sykkelandelen til 12-16% fra dagens 5,7% i Oslo, forteller Claussen videre.

Flerbrukshall

Statens vegvesen måler hele reiser med sykkel og ikke reiser med bruk av blandet transportmiddel. I motsetning til Oslo kommune, som beregner bruk av sykkel på blandede reiser.

– Dette handler ikke om en prioriteringssak, men hvor langt vi har kommet i de forskjellige prosessene. Årvoll skole-delen er et resultat av at det skal bygges en ny flerbrukshall der, sier Claussen.

LES OGSÅ: Jenter – hvem har sagt at dette er greit? Om rulleski i Maridalen

Ta kontakt

Claussen oppfordrer:

– Fotgjengere har rett å bruke gangveien. Ved fare for farlige hendelser ta kontakt med vegeier.

Som da er Statens Vegvesen.

Claussen viser videre til Vegtrafikkloven §3:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Mens det er i Vegtrafikkloven ikke er satt noe konkret fartshastighet for gangveier.

I tillegg viser han til følgende utdyping av trafikkreglene i henhold til Statens vegvesen.

Liten gangtrafikk

– Gjeldende regel er at sykling på gangveg er tillat når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller hindrer gående. Hvis syklingen ikke skal medføre fare så må hastigheten være relativt lav. Passering av gående skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart, ifølge Claussen i Statens vegvesen.

Han legger til:

– Det kan sikkert føles utrygt å gå her når syklistene suser forbi, men det er altså syklistene som må vise hensyn. Gående skal ikke behøve å gå på gresset.

LES FLERE SAKER I NORDRE AKER BUDSTIKKE:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse