- Redegjør for ekstramillionene

Nordre Aker har hatt større behov for sykehjemsplasser enn det vi hadde muligheten for å kunne tilby. Dette underskuddet blir trukket fra neste års tildelinger, mener SVs representant i bydelen.

Bydelsutvalget (BU) får i kveld fremlagt byrådets forslag til budsjett. Selv om det gir 20 ekstra millioner til Nordre Aker, hopper ikke bydelspolitikerne i taket av den grunn.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.10.2008 kl 12:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Bydel Nordre Aker er en av «budsjettvinnerne» i byrådets forslag til Oslo-budsjett for 2009. Som Nordre Aker Budstikke skrev i forrige uke, får bydelen om lag 20 millioner kroner mer å rutte med neste år, dersom byrådets forslag blir vedtatt. Flere andre bydeler vil oppleve kutt i sine budsjetter.

Det betyr at Bydel Nordre Akers estimerte underskudd på rundt 17 millioner, som følge av merforbruk av sykehjemsplasser i 2008, vil bli dekket opp.

Tidligere i år ble forslaget til nytt kriteriesystem for tildeling av penger til bydelene lagt frem. Det viste omtrent 10 millioner mindre til Nordre Aker enn hva bydelen fikk i år. I byrådets budsjettforslag er derimot dette gjort om, slik at Nordre Aker får over 30 millioner mer neste år enn slik det så ut for i våres.

– Våre signaler til Rådhuset – om den høye eldrebefolkningen i bydelen og overforbruket på sykehjemsplasser – har blitt tatt på alvor, sa en optimistisk bydelsdirektør Mona Taasen, til Nordre Aker Budstikke forrige uke.

BU-møtet er i bydelsadmistrasjonen, Nydalsveien 21, kl. 18.00 i kveld.

Egil Ihlen (H)

BU-leder:

– Nordre Aker er budsjettvinner sammenliknet med de andre bydelene. Likevel, den foreslåtte rammeøkningen på rundt 20 millioner kroner for neste år vil ikke bety særlig annet for bydelens drift enn at vi kommer à jour med årets underskudd og neste års utgifter som følge av økt eldrebefolkning.

– På den annen side vil jo ekstrapengene bety at vi for 2009 mest sannsynlig skal klare å opprettholde bydelens tilbud som kultur, oppvekst- og forebyggende arbeid.

– Men med signaler fra både Venstre og KrF sentralt om styrking av budsjettet, så kan det kanskje se ut som om det til slutt kan dryppe mer penger på bydelene. Vi som lokalpolitikere kan jo også være med på å påvirke våre sentrale politikere.

Lill Pleym (SV):

– I utgangspunktet kan Nordre Aker se ut som budsjettvinner blant bydelene. Men byrådet gir og tar med den samme hånda. I årets budsjett (2008) fikk vi et altfor dårlig budsjett for våre eldre, noe som har medført at vi går mange millioner i underskudd i år. Vi har hatt større behov for sykehjemsplasser enn det vi hadde muligheten for å kunne tilby. Dette underskuddet blir trukket fra neste års tildelinger. Byrådet foreslår å øke prisen per sykehjemsplass som bydelen må kjøpe av Sykehjemsetaten – plasser som i utgangspunktet koster bydelen 100.000 mer pr. plass enn da vi selv driftet dette i bydelen! Nordre Aker er den bydelen som har størst økning på antall personer over 90 år. Dette er en befolkningsgruppe som ofte krever mye hjelp og støtte. Det som måtte se ut som økning i budsjettet blir derfor fort spist opp av byrådets over lang tid feilberegninger for blant annet antall eldre i vår bydel.

Ivar Christiansen (Ap):

– I første omgang kan det se ut om Nordre Aker er en budsjettvinner ut fra byrådet forslag for 2009. Men pga. feilbudsjettering for inneværende år tar vi med oss et underskudd i nesten like stor sum som den økningen som er lagt til grunn for 2009. For neste år må bydelen legge til grunn en reell budsjettering av sykehjemsplasser – vi kan ikke lure oss til å tro at vi får færre innlagte personer på sykehjem enn vi har i dag. Sykehjemsetaten vil øke prisene per plass for neste år. Dette koster bydelene dyrt – da Nordre Aker selv hadde dette ansvaret kostet en plass 100.000 mindre. I tillegg gir det fremlagte budsjettet ikke rom for den satsing på barn, ungdoms- og kulturarbeid som er ønskelig. Igjen er det behov for at alle bydeler reiser seg i protest. Flertallet i bystyret vil nok plusse på noen millioner, så hangler vi av gårde ett år til.

Per E. Braseth-Ellingsen (V):

– Det er uaktuelt for Venstre å gå med på en økning i prisen på kollektivmånedskortet til 600 kroner, nå bare kort tid etter at vi fikk igjennom en prisreduksjon fra 720 til 550 kroner. Det er ikke i samsvar mellom det byrådet sier om satsing på barn, unge og eldre, og det man faktisk gjør ved å kutte i overføringene til flere bydeler. Miljø- og omsorg må styrkes i budsjettet, og det skal Venstre sørge for i budsjettforhandlingene. Utover det er budsjettet et greit utgangspunkt for forhandlinger – intet mer!

Hans A. Kielland Aanesen (Frp):

– Det er tragikomisk å høre sytingen fra blant annet Ap og SV på for lite bevilgede penger til bydelene. På grunn av regjeringens endring av den nasjonale fordelingen av skatteinntekter og hele bedriftsbeskatningen (selskapsskatten) som nå blir statlig, gjør jo at Oslo kommune vil miste 160 millioner i inntekter for 2009. Det betyr at alle kommunale virksomheter utenom skolesektoren, bydelene og sykehjemsetaten blir pålagt et rammekutt. Men bydelsadministrasjonen gjør en god jobb med de begrensede rammebetingelsene som den har til rådighet.

– Frp vil i årene fremover være garantisten for modernisering av offentlig sektor og innføring av et system hvor midlene til lovpålagte tjenester følger borgerene enten du er ung, gammel eller har verge. Medbestemmelse og beslutningsmakt gir nemlig frihet og ansvar. Vi må ha likhet for loven enten du er ung eller gammel eller bor i byer eller i utkantene.

Per Aschjem (Rødt):

– Rødt ønsker hver ny frisk krone til felleskapet velkommen. 20 millioner betyr 2 prosent stryrking av bydelens budsjett. Det er et lite, men et helt nødvendig tiltak fra Rådhuset for å gi bydelspolitikerne større handlingsrom til å ivareta livskvaliteten til alle bydelens innbyggere. Rådhuset tar dessuten bare av et beregnet overskudd for inneværende år på 700 millioner kroner, så vi ser ingen grunn til å bukke og skrape.

– Rødt vil minne om at privat sektor hadde dobbelt så stor vekst (6,4 prosent) i fjor som offentlig sektor (3,2 prosent). Det betyr en mindre stat, som igjen betyr mindre til felleskapet. Som eksempel, en dårligere eldreomsorg og svakere barnevern. Rødt vil som følge av det nye budsjettet be bydelen umiddelbart trekke tilbake de såkalte sparetiltakene som ble vedtatt våren 08. Som en begynnelse bør bydelsdirektøren ta en telefon til bydelens fysioterapeuter og hjemmesykepleiere som ble rammet av kuttene.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse