- Reduksjonen er ikke tilstrekkelig

Sameiet Solsiden 1, ved styremedlem Nils Roll-Hansen, går for etatens alternativ om 5 etasjer i Nydalsveien 16 - 26, men skulle gjerne redusert mer. Foto: Kristin Tufte Haga

Sameiet Solsiden 1 går også for fem etasjerer i Nydalsveien 16-26, men skulle gjerne redusert mer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.09.2009 kl 08:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN:

— Vi støtter Plan- og bygningsetatens alternativ 3 for utbyggingen av Nydalsveien 16-26, med 5,5 meter lavere gesimshøyde enn utbygger Avantor AS selv ønsker. Det betyr blant annet fem etasjer, i stedet for seks. Likevel, vi mener at reduksjonen ikke er tilstrekkelig, særlig med tanke på inngrepet i utsynet mot vest, for boligene øst for elva, sier styremedlem i Solsiden 1, Nils Roll-Hansen.

Bydelsja til 5 etasjer

Torsdag behandlet Nordre Aker bydelsutvalg utbyggingssaken der 45.000 BRA (bebygd areal) er planlagt over terreng, og 12.600 BRA under terreng. Prosjektet inneholder blant annet 110 boligenheter, samt tre tomanns/ eneboliger, kontor og forretninger.

Bydelsutvalget gikk også for etatens alternativ 3

— et vedtak sameiet setter pris på. Men det er flere sider ved utbyggingen i Nydalen som beboerne nå håper på at de sentrale politikerne vil ta tak i

— saken skal etterhvert behandles i Rådhuset.

Etterlyser helhet

— Gang på gang har Avantor vendt det døve øret til når vi peker på på manglende helhetlig planlegging. Bit for bit utbygging etter Avantors ønsker kommer ofte i konflikt med det som vi mener er best for dalens beboere og brukere for øvrig. Den foreslåtte rekken av høye bygg langs Nydalsveien endrer hele landskapsprofilen. Dalen blir delt i to og området langs elva klemmes sammen til fordel for en smal grøntstripe lang åsen i vest!

Trafikkanalyse og støy

— Et annet eksempel på manglende helhetstenkning er trafikkanalysen som i hovedsak bygger på trafikktellinger fra 2006 med tillegg av trafikk som ventes i forbindelse med det aktuelle prosjektet. En rekke store utbygginger som er kommet til siden eller er under realisering, for eksempel Solsiden, er ikke kommet med. Vi synes heller ikke at utendørs støy mot øst er tilstrekkelig tatt opp i utbyggingsforslaget

— bl.a. støy fra serveringssteder. Alt i alt etterlyser vi altså en mer helhetlig vurdering av utbyggingen i Nydalen, og mer vekt på beboernes behov , inkludert barnas, sier Roll-Hansen, som også møtte opp i torsdagens BUs "åpen halvtime" for å tale Solsidens sak i utbyggingssaken.

Avantor AS kommenterer ikke byggesaken foreløpig, men kommer tilbake til saken senere.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse