Reduserer femti leiligheter

Utbygger vil imøtekomme nye regler om leilighetsfordeling, noe som kan bety fra 900 - 850 leiligheter. Her prosjektleder Tanja Guettler fra beboermøtet på Teknisk Museum tidligere denne måneden.

– For å imøtekomme nye regler for leilighetsfordeling, er vi villige til å redusere antallet fra 900 til 850, sier prosjektleder Tanja Guettler.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
31.01.2008 kl 16:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: For Grefsen Stasjonsby innstiller byrådet på opprinnelig leilighetsfordeling med 60% 3-roms (ikke i kvadratmeter) eller større, 15% 4-roms eller større, og ingen 1-roms.

Reduserer

– Vi ser ønsket om sterkere politisk styring av leilighetsareal. Sett i sammenheng med prosjektets kollektivnærhet, er vår anbefaling følgende leilighetsfordeling: Ingen 1-roms, en del (og maks 30 %) under 50 m2, flest leiligheter (maks 40%) mellom 50-75 m2 , og en del (minimum 30%) over 75m2, sier prosjektleder Tanja Guettler.

– Det betyr en reduksjon fra 900 leiligheter til 850, sier Guettler, som skal legge forslaget frem for byutviklingskomitéen.

– Hvis stasjonsbyen må følge nye arealregler 100%, kan det bety en reduksjon på 100 - 150 leiligheter, mener Guettler.

Noen under 40m2– Leilighetene i felt A2 er ferdigtegnet (1. byggetrinn),. Vi mener dette feltet bør ha noen flere små leiligheter enn gjennomsnittet for prosjektet, ettersom det ligger helt inn til stasjonen. I felt A2 er det noen 2-romsleiligheter under 40m2, men ingen 1-roms, og ca 30% av leilighetene er under 50m2.

– Sikrer mangfold– Planlagt leilighetsfordeling for Stasjonsbyen sikrer mangfold, og gir også plass til barnefamiliene, sier Guettler, og mener det er i tråd med politikernes hensikt bak nye arealregler.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse