Reguleringsarbeid på Ring 3

Reguleringsarbeid på Ring 3

Statens Vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for krysset Ring 3 - Sognsveien

Det blir reguleringsarbeider på Ring 3 for å bedre trafikksikkerheten for foetgjengere og syklister.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.02.2008 kl 16:15

SOGN: Statens Vegvesen varsler oppstart av reguleringsplanarbeid for krysset Ring 3 - Sognsveien ved Ullevål Stadion.

Formålet med planen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister. Ring 3 og Sognsveien inngår i hovedsykkelvegnettet for Oslo.

Planarbeidet omfatter ny gangbru over Ring 3 og Sognsveien, skriver Statens Vegvesen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!