- Rehabilitering skal på dagsorden

Regionssekretær Ulla-Brith Hanssen i LHL Øst.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) fnyser av det offentlige rehabiliterings-tilbudet. – Noe må gjøres, sier Ulla-Brith Hanssen i LHL.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2006 kl 09:55

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: LHL er langt fra fornøyd med Helse Østs rehabilitering av hjerte- og lungesyke.

– Lite - eller ingenting - har skjedd siden Stortinget behandlet meldingen om rehabilitering i 1999. Mange står på ventelister, sier regionssekretær LHL Øst, Ulla-Brith Hanssen.

Landsinitiativ

Nå er det slutt på LHLs tålmodighet.

– Vi har startet en landsomfattende aksjon med full fokus på rehabilitering - til alle som trenger det. Målet er 250 000 underskrifter, som blir lagt frem for Regjeringen i forkant av høsten behandling av Statsbudsjettet, sier Hanssen.

Byrådsavdelingen på banen

Startskuddet for aksjonen gikk onsdag for to uker, også med lokalarrangement på Grefsen.

– LHL inviterte sentrale politikere til diskusjon. Og det ble selvfølgelig krangling om penger og ansvar, og lite konkret, sier Hanssen.

Likevel, byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester har på LHLs initiativ startet en kartlegging av de forskjellige bydelenes rehabiliteringstilbud.

– Helse Øst har det overordnete ansvaret for hvert enkelt sykehus. Men det er byrådet som har ansvaret for de enkelte bydelers rehabiliterings-tilbud. Det er mye uklarhet rundt temaet og nå skal virkeligheten frem i dagens lys, sier Hanssen.

Mestring er rehabilitering

Ifølge LHL viste en undersøkelse fra Fering-klinikken (juni 2005) at kun en av fem hjertesyke i Norge får nødvendig oppfølging.

– Hjertesyke føler ofte utrygghet. En ting er et opphold på en klinikk med fagpersonell. Oppfølgingen kan ikke opphøre etter utskriving, sier Hanssen.

Hun nevner også kostholdsveiledning som veldig viktig.

– I tillegg trenger også familie bedre offentlig støtte og oppfølging - mange pårørende sliter seg helt ut, sier Hanssen.

Gratis rom

LHL synes det er flott med de private hjertetrim-tilbud, men ønsker flere.

– Det er ikke alltid lett å få plass. I tillegg er det dyrt å leie lokaler. Oslo kommune må på banen og tilby gratis treningsrom til dem som ønsker å dra i gang så viktige og samfunnsnyttige aktiviteter, mener Hanssen og LHL.

Hun forteller at rehabiliteringstilbudet til lungesyke også er utilfredsstillende.

Skriv under!

Hun oppfordrer folk til å støtte opp om underskriftslistene.

– Rehabilitering handler om å bedre og bevare menneskers funksjonsnivå. Noen trenger også oppfølging hele livet, og det bør de få!, sier en engasjert Ulla-Brith Hanssen i LHL.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse