Regn med mindre arv: Reiser bort arven

TAR IGJEN DET TAPTE: Dagens pensjonister vil også reise, slik deres barn og barnebarn i dag gjør med den største selvfølgelig. Det bør arvingene ha forståelse for, mener leder i Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik. (Foto: Carl Martin Nordby)

Dagens seniorer vil heller bruke penger på reiser og moro enn å spare opp arv til kommende generasjoner.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.07.2009 kl 12:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

NYTT SYN: Leder i Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik, mener holdningene til arv har endret seg blant pensjonister det siste tiåret. Nå vil de bruke mer på seg selv, ikke spare alt til neste generasjon. (Foto: Carl Martin Nordby)

Se bildet større

GRÅDIGE ARVINGER: Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR lar seg ofte sjokkere over hvor åpenlyst folk kalkulerer med hvor mye de skal få i arv. – Det er ingen menneskerett å arve, advarer hun. (Foto: Stig Fiksdal/DnB NOR)

Se bildet større

REISER: Holdningene til arv er i ferd med å endre seg i den eldste delen av befolkningen, viser en ny undersøkelse. 78 prosent vil unne seg en romsligere økonomi i alderdommen, og mener at arvingene får klare seg selv.

Holdningene til arv er i ferd med å endre seg i den eldste delen av befolkningen, viser en ny undersøkelse.

Mens det tidligere var en æressak å etterlate seg så mye arv som mulig til neste generasjon, mener nå et stort flertall seniorer, 78 prosent, at man bør kunne unne seg en romsligere økonomi i alderdommen, og at arvingene får klare seg selv.

Ifølge undersøkelsen som Synovate har gjort for DnB NOR, er det kun 28 prosent som mener det er et mål i seg selv å etterlate seg så mye arv som mulig til sine arvinger.

— Noe har skjedd. For går vi bare litt tilbake i tid, så var det uhørt å snakke om at arv var noe man skulle bruke på seg selv, fastslår forbrukerøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen.

Vil se verden

Påtroppende leder av Norsk Pensjonistforbund, Borge Rørvik, er enig i at holdningene til arv har endret seg blant pensjonistene. Han mener endringen har skjedd i løpet av det siste tiåret, og tror det er noe som bare vil forsterke seg.

Tendensen kan blant annet spores i den voldsomme populariteten til såkalte seniorlån

— et tilbud til boligeiere over 60 år om å frigjøre noe av boligens verdi gjennom avdragsfrie lån.

Tilbudet ble lansert i 2005, og det er nå tre banker som tilbyr slike lån. Seniorsaken meldte i fjor om en "enorm interesse" fra sine medlemmer for slike lån.

— En viktig grunn er at de fleste av dagens pensjonister er oppvokst i en tid med stram økonomi. Foreldrene våre oppdro oss til å være sparsommelige.

— Når vi ser hvilke muligheter våre barn har i dag, så tenker stadig flere at de i alderdommen vil ta igjen det de mistet av muligheter som unge. Dette handler i stor grad om å reise og oppleve.

— Vi ser jo hvordan våre barn rett som det er kan reise en weekend til London, Paris eller Roma, dette var noe vi ikke hadde muligheten til da vi var unge, påpeker Rørvik.

At pensjonister som gruppe i dag er yngre, med bedre helse og bedre språkkunnskaper enn forrige generasjons pensjonister, spiller også inn, tror Rørvik.

I pose og sekk

Borge Rørvik synes ikke dette er tegn på en mer egoistisk holdning blant de eldre, og han synes ikke arvingene har rett til å være skuffet.

— Jeg synes det bør være en så god kommunikasjon mellom aldersgruppene at man både forstår og er glade for at ens foreldre også får oppleve å reise, sier han.

Sidsel Sodefjed Jørgensen sier hun ikke synes noen kan forvente å få arv, selv fra foreldrene.

— Jeg har vært sjokkert flere ganger når jeg har møtt folk som vil ta opp ekstra gjeld med begrunnelse om at man forventer å arve så og så mye, sier hun.

Ifølge undersøkelsen forventer gjennomsnittsnordmannen å arve nærmere 1,2 millioner kroner.

Bankenes egeninteresse

Svein Olav Daatland, sosialpsykolog og forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova), er imidlertid ikke uten videre med på premissene for undersøkelsen.

— Det er ikke tilfeldig at banker og finansinstitusjoner bestiller slike undersøkelser, og at de ender opp med et slikt svar. De har en interesse av å stimulere til forbruk, og har ulike låneformer de gjerne vil selge, påminner han.

— Samtidig er det klart at hver generasjon unner seg mer enn den forrige på grunn av økende velstandsutvikling. Men jeg er ikke enige med dem som mener at man nå går mot en situasjon der flere eldre velger å gå fattige, men lykkelige ut av verden.

— Det sitter dypt i oss mennesker at vi skal etterlate oss noe til våre barn. For de fleste utvikler det seg en såkalt generativ holdning i eldre år, der man får en økt omtanke for dem som kommer etter, sier Daatland.

Og DnB NORs undersøkelse viser også at de fleste forventer å etterlate seg en god slump. I snitt forventer man å etterlate seg 2,4 millioner kroner til arvingene.

Økende antall arvekonflikter

Ifølge undersøkelsen Synovate har gjort for DnB NOR har én av fire opplevd varige familiekonflikter knyttet til arveoppgjør, og hele tre av fire kjenner andre som har opplevd slike konflikter.

— Tallene er høye, og de har økt i takt med økende formuer. På en måte er det naturlig. Dess mer penger, dess mer å krangle om, sier forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR.

Hun forteller at det er spesielt mange arvekonflikter knyttet til gårder. En typisk historie er der odelssønnen eller -datteren flytter hjemmefra ganske tidlig, mens et yngre barn blir igjen og steller gård og foreldre.

Den yngste håper at odelsbarnet vil overlate gården til ham eller henne, men dette skjer ofte ikke.

— Man kan ikke bare gå rundt og håpe at det man vil skal skje, man må ha kontrakter.

— Foreldre burde også gjøre sitt for å hindre konflikter. Man kan for eksempel gi mer underveis til de av barna som stiller mest opp. Dette er svært ofte jentene i familien.

— Eller skrive et testament som tydeligjør at man ønsker å kompensere de av barna som har stilt mest opp. Å være åpen om dette i forkant gir også et bedre utgangspunkt for å hindre konflikter, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse