Rekordmange nye studentboliger i 2017

På Kringsjå finansieres byggingen av 200 nye studenthybler i 2017. Fram mot 2020 skal SiO bygge 1500 nye studentboliger her, og arbeidene er i gang. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Regjeringen og samarbeidspartiene har vedtatt å finansiere 2500 nye studentboliger i 2017. 631 av disse i Oslo – nesten 550 i Nordre Aker alene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.02.2017 kl 12:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Studentbydelen Nordre Aker fortsetter å vokse. Flere store byggeprosjekter for studentboliger er på gang, blant annet på Kringsjå, i Nydalen og Blindernveien.

Fredag presenterte regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF hvilke prosjekter som har fått innvilget støtte til bygging i 2017. Og her kommer Nordre Aker godt ut.

2500 hybler

Se bildet større

Fredag morgen var Høyres Kristin Vinje (nærmest) og Venstre-leder Trine Skei Grande på Kringsjå sammen med Østlandsseningen for å fortelle hvilke studentboligprosjekter som får penger i 2017. FOTO: UTLÅNT

I regjeringens budsjettforslag i fjor ville den sette av 644,6 millioner kroner til bygging av 2200 studenthybler. Dette ble imidlertid økt til 2500 da Høyre, Frp, KrF og Venstre inngikk budsjettforlik.

– Det har aldri før vært bygget flere studentboliger, og nivået er over dobbelt så høyt som under forrige regjering. Da var gjennomsnittet 975, sier Kristin Vinje, stortingsrepresentant for Høyre, medlem i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og hjemmehørende på Korsvoll.

I 2015 og 2016 ble det bygget 2200 nye sudentboliger årlig på landsbasis. Og behovet er stort. Hvert år står mange tusen studenter i boligkø. I fjor var tallet nærmere 7000, bare i Oslo.

Regjeringen har programfestet at den vil bygge ut flere studentboliger, og viser til at økt bygging av stdentboliger også er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen.

Kringsjå og Nydalen

– Jeg er glad for at det nå gis tildeling til totalt 681 hybelenheter til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, hvorav 631 går til Oslo og 50 til Lillestrøm. I tillegg tildeles 150 hybelenheter til samskipnaden i Ås. Det betyr totalt 831 nye hybler i 2017 til Oslo og Akershus. Dette er et viktig bidrag til å sørge for nok studentboliger i vår region, sier Vinje.

På denne måten kan samskipnadene begynne realiseringen av viktige boligprosjekter.

I Oslo blir nå Gjerdrums vei 10 i Nydalen (334 hybelenhter), «diverse fortettingsprosjekter» (46 hybelenheter), neste fase Kringsjå (200 hybelenheter), og Brenneriveien 11 (51 hybelenheter) realisert, samt 50 hybelenheter i Lillestrøm.

I tillegg får Studentsamskipnaden på Ås midler til 15 hybelenheter til fortetting i Skogveien.

Se bildet større

I Gjerdrumsvei 10, som ligger på andre siden av Akerselva (ved pipa som ses i bldet) skal SiO bygge 460 nye studenthybler. De har fått finansiering til 334 av disse i 2017. I nummer 12 (bygget til høyre) skal den private aktøren, Fredensborg eiendom, bygge 263 studenthybler. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ: Slik blir «nye» Kringsjå, med 1500 nye studenthybler i 2020

Et problem som ikke er løst over natten

Selv om satsingen på studentboliger i år er stor, er det fortsatt er behov for flere. SiO alene har sagt de vil bygge 3000 nye boliger de nærmeste årene, i tillegg til de 8400 boligene de allerede har i Oslo og Akershus.

– Årets tildeling er et viktig skritt for å oppfylle regjeringens løfte om å bygge flere studentboliger. Utfordringene i boligmarkedet vil ikke være løst over natten. Men vi har med 2017-budsjettet sørget for å fortsette det historisk høye nivået fra i fjor, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover, sier Vinje.

Slik er pengene fordelt

Fordelingen til de enkelte studiestedene er gjort med bakgrunn i en helhetsvurdering hvor blant annet dekningsgrad på studiestedet, antall internasjonale studenter og studentsamskipnadenes behov for studentboliger i forhold til dette er tatt i betraktning.

Videre er det også lagt vekt på forventede endringer i studentpopulasjonens størrelse og sammensetning, situasjonen på det private utleiemarkedet, tomgang, utviklingsplaner ved utdanningsinstitusjonen og realisering innen rimelig tid.

Studentboligkonflikt på Ullevål

Et annet stort studentboligprosjekt SiO ønsker å realisere er byggingen av nesten 500 hybelenheter i Trimveien i Vestgrensa studentby.

Nordre Aker Budstikke har skrevet at SiO ønsker å bygge på det som i dag er en idrettsbane ved siden av Domus Athletica. Til tross for at kommuneplanen, og Plan- og bygningsetaten, krever at nedbygging av idrettsarealer krever at disse erstattes, vil SiO sende søknad om omregulering uten erstatningsareal for banen.

Nyestlederen i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp) har i Nordre Aker Budstikke reagert kraftig på dette. Her kan du lese hva andre partier i bystyret mener. Det er bystyret som til slutt skal vedta om SiO får omregulert idrettsbanen til bolig eller ei.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse