Returnerte Grefsen Stasjonsby

Bjørn Lundberg og resten av Aps bystyremedlemmer snudde og stemte for å sende Grefsen Stasjonsby tilbake til byrådet for flere utredninger.

Ap snudde på flisa, og det ble flertallsvedtak for å sende Grefsen Stasjonsby tilbake til byrådet for grundigere utredning.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Det er nå usikkert om det blir noe av de 900 leilighetene som skulle utgjøre Grefsen Stasjonsby.

Grefsen: Bystyret skulle forrige onsdag avgjøre Grefsen Stasjonsbys skjebne. Mange forventet at Arbeiderpartiet (Ap) ville gå for stasjonsbyen. Men partiet har ombestemt seg, og var med på å gi flertall for SV og Venstres forslag om å sende reguleringsplanen tilbake til byrådet.

Kompleks

- Denne saken er kompleks – med mer enn 900 nye leiligheter. Planlagt adkomst til området er via Hans Nilsens Haugesgate. Ap synes ikke at det foreløpig er lagt frem gode nok trafikale løsninger på adkomstproblematikken. Selv om området ligger flott til i forhold til kollektive løsninger, tilsier erfaring at mange likevel bruker bilen. Og det må hensyntas i slike store byggeprosjekter, sier bystyremedlem Bjørn Lundberg (Ap).

Saken returneres nå til byrådet.

- Nå må byrådet ta kontakt med tiltakshaver for eventuelt å komme frem til andre – og bedre – trafikale løsninger, sier Lundberg.

- Useriøst av Ap

Høyre og Fremskrittspartiet var alene om å stemme mot forslaget om å sende Grefsen Stasjonsby tilbake til byrådet.

- Vi er mildt sagt overrasket over Ap. Først argumenterer partiet - fra talerstolen - for Grefsen Stasjonsby. Så etter noen minutter er Ap tilbake på talerstolen og sier partiet har ombestemt seg. Det oppfatter vi som useriøst. Samferdselsetaten har tidligere i byutviklingskomiteen redegjort for de trafikale løsningene, og vi kan ikke forstå hvorfor Ap nå plutselig forandrer mening, sier en tydelig oppgitt Stian Røsland (H).

Men Lundberg mener det er lov å ombestemme seg.

- Det er riktig at vi først var for prosjektet. Men etter å ha hørt andre partiers innlegg i møtet, samt diskutert saken med Aps gruppemedlemmer, ble vi enige om å snu. Og det er lov. Når det er sagt – vi har gjennom hele saksprosessen vært skeptiske til adkomstproblematikken via Hans Nilsens Haugesgate, sier Lundberg.

Komiteen forBystyrets vedtak om retur av saken til byrådet, er ikke i tråd med byutviklingkomiteens innstilling. For tre uker siden – og etter to utsettelser - behandlet endelig komiteen byggesaken – som skal strekke seg i blokker fra Storo til Sinsen. Komiteen foretok noen justeringer i prosjektet til Byggholt og ROM Eiendom. Blant annet ble "næringslokket" over Storo tatt ut av planene. Ellers innstilte komiteen på å la Grefsen Stasjonsby bli satt ut i livet. Men det er flertallet av bystyrepolitikerne ennå ikke enig i.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse