Riktig vel bevart?

På spørsmål fra den nye rektoren ved Sogn videregående skole, svarer elevene at de trives veldig bra. Elin Stavrum (th) tiltrer som rektor rett over høstferien.

Jo da! Den nye rektoren ved Sogn videregående skole vet hva hun begir seg ut på. Og gleder seg.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Sogn: Når Elin Stavrum forlater Nadderud videregående skole etter høstferien for å ta fatt på den nye jobben som rektor ved skolen etter høstferien, forlater hun en ny skole med fem hundre elever til fordel for en gammel skole med nærmere to tusen poder.

Sogn videregående skole er besluttet relokalisert til Etterstad, Ullern, Fyrstikktorget og nye Risløkka innen en fireårsperiode, men det er ennå mye usikkerhet knyttet til denne reorganiseringen. På spørsmål om hun er riktig vel bevart, som går inn i en denne forestående, komplekse skoleprosessen av egen fri vilje, smiler rektor Stavrum bredt. Legger inn en liten pause, og forklarer at noen er skapt for drift, andre for omstilling.

Trives i utfordrende miljø

- Jeg trives best med mange utfordringer, konstaterer den nye rektoren, som har en stor oppgave foran seg med å bevare gnisten på en skole som skal legges ned, og samtidig ivareta prosessene med den store relokaliseringen.

- Da ting begynte å "gli på skinner" på Nadderud, begynte jeg å se meg om etter nye utfordringer, røper Stavrum, som var gjennom en nesten tomåneders utvelgelsesprosess til rektorstillingen ved Sogn, etter at hun takket ja til å søke.

Rett mann på rett plass viste seg til denne stillingen å være en kvinne.

- Jeg er ydmyk til den nye jobben, samtidig som jeg føler meg trygg. Jeg er godt budd på at ting skjer rundt neste sving, sier Stavrum, som har jobbet i skolen i Akershus siden 1983, og tidlig begynte å interessere seg for lederskap og omorganiseringsprosesser. Noe som har ført til rimelig hyppige skifter av jobb, men gitt en solid bakgrunn til å evne å takle fremtidige utfordringer.

Spennende skole

- Jeg opplever at jeg er blitt veldig godt tatt imot på Sogn videregående, og har allerede snakket med elever og spurt om de har det bra ved skolen. Ofte er svaret "selvfølgelig, sier Stavrum, som mener skolen har fått ufortjent mye "pepper" i media.

- Siden Sogn er en såpass stor skole, må vi påregne en del press fra media, men det er trist at alt det fine som skjer her blir underkommunisert, sier hun.

- Sogn videregående er skole med et stort spekter av studietilbud og en tilstrømming av elever og mangfold utover det som er vanlig i mindre skoler, men vi er kommet langt innen problemløsningsmetoder som elevmegling, og har et våkent fokus på elevadferd. Hva gjelder vold og trusler i skolen, må vi være helt klare på når nok er nok, samtidig med at vi møter den enkelte elev og tilrettelegger skolesituasjonen så langt vi makter. Elevundersøkelsen for 2005/2006 viser at elevene ved Sogn videregående skole er motiverte og at de blir motivert av skolen. Et fint utgangspunkt for meg å ta fatt i, sier den nye rektoren.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse