ANNONSE
Annonse

Risikerer å måtte flytte ungdomstilbudet fra Abelloftet

Et stort antall ungdommer gikk i fakkeltog før lokalpolitikernes budsjettmøte i desember, for å beholde tilbudet ved Abelloftet også i 2017. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA (ARKIVFOTO)

I desember gikk Ullevål-ungdom i fakkeltog for å sikre tilbudet på Abelloftet. Nå står ungdomsklubben i fare for å måtte forlate lokalene på John Colletts plass, fordi Oslo kommune ikke vil omregulere bygget.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.02.2017 kl 14:42

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Årsaken er at Oslo kommune har avslått søknaden om å omregulere kinobygget til «lokalt kulturhus». Dermed må trolig driften av ungdomsklubben avvikles i dagens lokaler.

Det opplyste bydelsdirektør Øyvind Henriksen i bydelsutvalgsmøtet (BU) 16. februar. Bydelen leter imidlertid etter nye, passende lokaler i Ullevål Hageby-området,

– Mine folk jobber på spreng for å finne egnet sted å være, sa han.

Bydelen har siden 2014 leid loftslokaler i Vestgrensa 2, det gamle kinobygget på John Colletts plass, til drift av fritidstilbudet Abelloftet.

Tilbudet har bestått av et lavterskel fritidstilbud, primært for ungdom fra Ullevål-området og Marienlyst skole, mandager og torsdager klokken 15 til 20, drevet av av IClub. Mandag til torsdag klokken 14-22 er lokalene utleid til ulike aktiviteter.

LES OGSÅ: Tidenes mest populære helsesøster? Snapchat-Helsista fra Nordre Aker tar av i sosiale medier

Avslag på bruksendring

I sakspapirene til BU-møtet går det fram at utleier, Vestgrensa 2 og 4 AS, ved inngåelse av leiekontrakten med bydelen, skulle søke Plan- og bygningsetaten om bruksendring fra «kino, lesesal og kontor» til lokalt kulturhus.

Søknadsbehandlingen hos Plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen har ifølge Bydel Nordre Aker tatt lang tid, og høsten 2016 forelå det et endelig avslag på denne bruksendringen. Dette ble formidlet til bydelen i midten av desember 2016.

Abelloftet ligger i det gamle kinobygget på John Colletts plass på Ullevål. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ: Her er planene for oppgradering av John Colletts plass: Et snev av New York på Ullevål

Tar høyde for å måtte flytte

Utleier Vestgrensa 2 og 4 AS har i januar i år søkt om en midlertidig bruksendring som skal gjelde ut leieperioden med bydelen, som løper frem til sommeren 2019.

Bydelen må derfor i planleggingen av videre drift av Abelloftet ta høyde for at en søknad om midlertidig bruksendring ikke blir gitt.

Inntil ny søknad om midlertidig bruksendring er behandlet og avklart, planlegges driften av Abelloftet for en halvårsperiode av gangen, med en automatisk videreføring for nye seks måneder. Bydelen leier ut lokalene i tidsrommet utenom fritidstilbudet, slik at utleietilbudet også planlegges for seks måneder av gangen.

Bydelsutvalget: Finne permanent lokale

– Dette er et viktig ungomstilbud i denne delen av bydelen, og i Kultur- og oppvekstkomiteen er vi bekymret for at stedet ikke får endret brukstillatelse, sa komiteleder Per Morten Klette (H) da BU behandlet saken sist torsdag.

– Det er viktig nå å finne lokaler som er egnet, og der man kan få en langsiktig leiekontrakt, la han til.

Det ble tatt opp muligheten for å leie den opprinnelige kinosalen i bygget, men ifølge bydelsadministrasjonen har tidligere undersøkelser om dette resultert i en leiepris som ligger langt over hva man i dag betaler for leie av loftet.

Bydelsutvalget vedtok 16. februar følgende uttalelse:

«Bydelsutvalget ser det som viktig at ungdomstilbudet i Ullevål området opprettholdes, siden dette er et ungdomsmiljø som er delt mellom to bydeler og har hatt svak oppfølging i flere år. Bydelsutvalget ber administrasjonen begynne arbeidet med å finne mulige erstatningslokaler for Abelloftet i tilfelle leieforholdet må avsluttes som følge av mangel på brukstillatelse. BU tar ellers saken til orientering».

LES OGSÅ: Nydalenreveyen er mer populær enn noen gang

Fakkeltog for ungdomsklubb

Mange ungdommer gikk i fakkeltog for fritidstilbudet sitt i desember. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

I desember 2016 gikk over 50 Ullevål-ungdommer i fakkeltog i Nydalen da BU skulle vedta bydelens budsjett for 2017. De fryktet et redusert og dårligere tilbud på Abelloftet.

Årsaken var at avtalen mellom Bydel Nordre Aker og den private aktøren IClub, som har drevet lavterskeltilbudet på Abelloftet mandager og torsdager, skulle avvikles ved årssikftet.

Bakgrunnen for endringen i driftsmodellen var fordi lavterskeltilbudet var finansiert av en tildeling fra Bufdir, som løp ut ved slutten av 2016. En forutsetning for tildelingen var at bydelen skulle videreføre tilbudet innenfor ordinære driftsrammer fra og med 2017.

Abelstyret fotografert i 2016. Bak, f.v: Marielle Skajem Atter, Dunja Simic, Salome Akieva, Jens Andreassen og Christoffer Koreh Berntsen. Foran, f.v.: Emmy Lorgen Flemmen, Ada Valle, Kathlyn Jessie Baird, Alma Holtvedt og Eivind Midtgård. Foto: MAGNUS ORMÅSEN

Bydelen forsikret ungdommene at tilbudet ved Abelloftet ville bestå som tidligere, men med ansatte fra Bydel Nordre Aker.

For å sikre en best mulig overgang er likevel driftsavtalen med IClub for lavterskeltilbudet to dager i uken forlenget ut mars 2017. I den forbindelse er det avholdt møter både med IClub og representanter for ungdomsstyret på Abelloftet for å sikre en god overføring av driften, opplyser bydelen.

Som en følge av engasjementet fra ungdommene, vedtok bydelsutvalget i desember å styrke kultur- og det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet i Nordre Aker med 400.000 kroner i 2017-budsjettet.

Åpningstiden for Abelloftet videreføres som tidligere, og det vil fra april være tre ansatte tilknyttet lavterskeltilbudet – leder, miljøterapeut og miljøarbeider fra bydelen – mot tidligere to.

Dette fastholdt bydelsdirektør Henriksen i BU-møtet 16. februar.

– Den eneste usikkerheten er stedet dette tilbudet skal være, dersom dagens lokaler ikke kan brukes. De ansatte som skal drive lavterskeltilbudet er klare, og de er kjempeflinke folk. Forlengelsen med IClub var for å få en best mulig overgang. Dette er for øvrig helt uproblematisk, sa han.

LES OGSÅ: Styrket ungdomstilbudet med nesten en halv million etter fakkeltog

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse