Risiko for avvik

– Det er betydelig risiko for prognoseavvik. Derfor planlegger vi flere utbyggingsalternativer, sier avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2009 kl 12:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo:

— Når det gjelder Ullevål, vil Utdanningsetaten videreføre planlegging og prosjektering av nybygget. Men etaten har nå vurdert at det er best å dekke behovet gjennom en helt ny skole. Likevel, historien viser imidlertid at det er betydelig risiko for avvik fra prognosene. Vi finner det derfor riktigst her å planlegge flere alternativer, og at endelig beslutning om hvilke alternativer som skal gjennomføres fattes først senere, sier avdelingsdirektør for skoleanlegg, Harald Øvland.

— Det er prognostisert stor elevtallsvekst nord i Nordre Aker. Utdanningsetaten forsøker gjennom skolebehovsplanen å se flere områder i sammenheng. Derfor har vi vurdert at den mest robuste løsningen for utbygging av elevkapasiteten, er å etablere en ny skole vest i bydelen, sier Øvland, uten å gå nærmere inn på hvor og hva som menes med "vest", eller hvilke tomtealternativer som finnes.

— Utkast til rullering av skolebehovsplanen er nå på høring, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger slik at den endelige planen kan bli best mulig, avslutter Øvland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse