Risiko for avvik

– Det er betydelig risiko for prognoseavvik. Derfor planlegger vi flere utbyggingsalternativer, sier avdelingsdirektør i Utdanningsetaten, Harald Øvland.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2009 kl 12:34

Oslo:

— Når det gjelder Ullevål, vil Utdanningsetaten videreføre planlegging og prosjektering av nybygget. Men etaten har nå vurdert at det er best å dekke behovet gjennom en helt ny skole. Likevel, historien viser imidlertid at det er betydelig risiko for avvik fra prognosene. Vi finner det derfor riktigst her å planlegge flere alternativer, og at endelig beslutning om hvilke alternativer som skal gjennomføres fattes først senere, sier avdelingsdirektør for skoleanlegg, Harald Øvland.

— Det er prognostisert stor elevtallsvekst nord i Nordre Aker. Utdanningsetaten forsøker gjennom skolebehovsplanen å se flere områder i sammenheng. Derfor har vi vurdert at den mest robuste løsningen for utbygging av elevkapasiteten, er å etablere en ny skole vest i bydelen, sier Øvland, uten å gå nærmere inn på hvor og hva som menes med "vest", eller hvilke tomtealternativer som finnes.

— Utkast til rullering av skolebehovsplanen er nå på høring, og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger slik at den endelige planen kan bli best mulig, avslutter Øvland.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse