Røykens venn

Erik Nord kjemper for individets frihet i Høyesterett. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Hva får en ikke-røyker fra Kringsjå til å slåss i rettssystemet og risikere egne penger på å forsvare et røykerom i Hardanger?

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Hardanger Hotel ligger i Odda, og Erik Nord har ofret tid og penger på å forsvare hotellets rett til å drive røykeklubb. Foto: Wikipedia

Kringsjå: "Røyking av noe omfang er ikke å anbefale. Det er likevel et stort inngrep i voksne menneskers personlige frihet å nekte røyking i lokaler som er ment nettopp for røykere." Slik åpnet Erik Nord, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, en kronikk i Dagbladet i august.

I 2004 ble han sjokkert over daværende helseminister Dagfinn Høybråtens begrunnelse for innføringen av den nye røykeloven.

– Jeg tenkte at dette er jo svindel, sier Nord.

Personlig engasjement

Nord understreker at han engasjerer seg mot røykeloven som privatperson. Arbeidsgiveren Folkehelseinstituttet var sterkt for innføringen av loven, og leverte forskningsmateriale til myndigheten.

- Jeg kritiserte instituttet for at de ikke nøyde seg med å være en objektiv informasjonsleverandør, men også en pådriver for loven.

- Begrunnelsen for røykeloven er å hindre røyking i lokaler hvor allmennheten har tilgang og der det jobber folk. Medlemsklubber som ikke har adgang for allmennheten faller per definisjon utenfor loven. Som alminnelig borger og forsker ble jeg sjokkert over omgangen med informasjon om røyking. En del av det som ble sagt var direkte feil, blant annet om skadevirkningene av passiv røyking. Også etter håndhevelsen av loven å dømme er det tydelig at myndighetene hadde en skjult agenda. Loven er kristenmoralistisk og helsemoralistisk. Den vil egentlig få folk til å slutte å røyke. Jeg vil ikke oppfordre noen til å begynne å røyke, men voksne mennesker må få bestemme selv, sier Nord.

Mellom 2004 og 2005 var Nord rådgiver for 10-12 ulike serveringssteder rundt om i landet, som alle ønsket å danne røykeklubber.

Fullt medhold

Så dukket Hardanger Hotel opp. I et avstengt lokale i hotellet åpnet eieren og foreningen Røykens Venner en røykeklubb kun for 120 navngitte medlemmer og der hotelleieren selv var den eneste som serverte. Sosial- og helsedepartementet satte foten ned.

- Loven nevner ikke eiere eller arbeidsgivere med ett ord. Her var det ingen ansatte i lokalet og det var kun åpent for medlemmer. Ifølge lovteksten var dette tillatt, sier han. Med Nord som sakfører tapte Hardanger Hotel og Røykens Venner mot Staten i Tingretten. De ble dømt til å betale motpartens saksomkostninger på 145.000 kroner. Nord stilte opp gratis og hadde på forhånd sagt seg villig til å betale omkostninger over 20.000 kroner, som hotellet hadde budsjett til, dersom det ble tap. – Vi hadde ikke forestilt oss at det skulle komme opp i et så stort beløp, sier han.

Saken ble tatt videre til Lagmannsretten, og 15. august falt dommen: Seier uten tvil i Hardanger Hotels favør.

Åpner muligheter

Lagmannsretten slo fast at røykeklubber for medlemmer der kun eieren serverer er tillatt. Retten mente at Hardanger Hotels tak på 120 medlemmer er unødvendig. I prinsippet er det ingen grenser for hvor mange medlemmer en slik klubb kan ha.

- Retten slo fast at røykeloven er et for stort inngrep i individets frihet, sier Nord, som tror dommen vil åpne for flere søksmål mot staten og at det er et stort økonomisk potensial for de som vil drive røykeklubber. Likevel tror han ikke at slike klubber vil blomstre opp på hvert gatehjørne. – Det krever at man har lokaler som kan holdes atskilt fra resten av serveringsstedet og fra allmennheten, sier Nord.

Omkamp

Staten har anket saken til Høyesterett, noe som betyr at Hardanger Hotel må møte i retten igjen om et halvt års tid. – Jeg har ikke sett argumentene til staten, men har de ikke kommet opp med noe nytt tror jeg at også Høyesterett vil gi oss medhold, sier Nord. Han mener at landets høyeste rettsinnstans har tradisjon for å verne om individets frihet.

– Jeg har tro på denne saken, og det er idealisme som driver meg. Så langt er det jeg som har ført saken i retten for Hardanger Hotel og Røykens Venner. Det er en mulighet for at jeg kan gjøre det også i Høyesterett, selv om reglene for hvem som kan representere er noe strengere, sier Nord, som ser på oppgaven som en spennende utfordring.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse