- Rundkjøring har vi ventet på!

Trafikert: Det går mot rundkjøring i Storo-krysset.
Foto: Karl Andreas Kjelstrup

BU-lederen har vært på møte med vegvesenet, og har fått positive signaler om at endringer i trafikkmønsteret er på vei.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.03.2008 kl 08:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Storokrysset trafikkeres av tre trikkelinjer og flere busslinjer. Og i følge Statens Vegvesen er målsetningen nå å vurdere ny Storo-kryssløsning for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, samt ivareta og bedre trafikksikkerheten.

– Men det er flere år siden Nordre Aker bydel støttet forslag om rundkjøring i Storo-krysset, i forbindelse med et forprosjekt om trafikksituasjonen i området – faktisk helt siden 2003, forteller bydelsutvalgsleder Egil Ihlen (H).

Representanter fra bydelen har vært i møte med Statens Vegvesen om Storokrysset, og blant annet BU-leder Ihlen møtte fra Nordre Aker.

– Vi blir tatt med i planleggingen, og det er vi glade for. Nå håper vi på at det ikke tar så fryktelig lang tid før planene om en eventuell Storo-rundkjøring blir satt ut i livet, sier Ihlen.

I forrige runde – i 2003 – var Oslo Sporveier negativ til trikk i rundkjøring, og forslaget ble skrinlagt. Men nå har Sporveien snudd, og Statens Vegvesen vurderer på nytt rundkjøring i Storokrysset, men også andre alternative tiltak vil bli vurdert. For selv om det i følge Statens Vegvesen er mange positive effekter med rundkjøring, blant annet god trafikksikkerhet, fartsdemping, lave driftskostnader og god avviklingskapasitet, er det i henhold til vegvesenet vanskelig å prioritere kollektivtrafikken i rundkjøringene. Særlig bussene kan forsinkes.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse