Rundt 250 alvorlige avvik

Bydelsdirektøren mener at det regelmessig bør opplyses til media om forekomsten av avvik i sykehjem og hjemmetjeneste, etter stor pågang i fjor. (ILLUSTRASJONSFOTO)

Nesten 2200 avvik til sammen i sykehjem og hjemmetjenesten ble registrert i Nordre Aker i fjor, det er særlig en type avvik som går igjen. Nå ønsker bydelen selv mer åpenhet rundt avvikene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.05.2016 kl 08:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Problemstillinger rundt medisiner og medisinering er gjentagende i de alvorligste avvikstilfellene som Nordre Aker Budstikke har fått tilgang til. I tillegg til vanskelige og også aggresive brukere, og tunge brukere.

Det er flere årsaker som kan være skyld i avvikene, og ikke nødvendigvis noe bydelen selv kan lastes for. Men likevel, alle hendelser blir registrert.

LES OGSÅ: Første parti på Rådhuset som vil ha nedre Grefsen ut av kommuneplanen

2180 avvik

– Bydel Nordre Aker registrerte i 2015 totalt 2180 avvik. Herav 623 uønskede hendelser knyttet til arbeidsmiljø for ansatte (HMS), 1418 avvik vedrørende utøvelse av tjenester og 139 som handlet om interne, organisatoriske forhold. Kun en liten del av avvikene, 11,4%, var klassifisert med høy alvorlighetsgrad, skriver bydelen selv i forkant av torsdagens bydelsutvalgsmøte.

HER KAN DU LESE HVILKE ANDRE SAKER SOM SKAL OPP I BYDELSUTVALGSMØTE TORSDAG 12. MAI

Avvikstallene er høyere i 2015. Fra 2014 til 2015 økte avvik på brukerrettede tjenester fra med 273 avviksmeldinger.

– Det skyldes nok mye fordi vi nettopp har satset mye på å bygge opp en god meldekultur - flere avvik blir meldt, sier bydelsdirektør Øyvind S. Henriksen.

Han bekrefter at det er flest alvorlige avvik på medisinhåndtering, og dette skyldes et stort «volum» på denne delen av arbeidet og at alle avvik knyttet til medisiner skal defineres som alvorlige.

LES OGSÅ: Møttes igjen på Grefsen skole etter 65 år!

Se bildet større

Bydelsdirektør Øyvind S. Henriksen vil ha mer åpenhet rundt avvik. FOTO: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Mer åpenhet

Nå ønsker bydel Nordre Aker selv mer åpenhet rundt avvikene.

– Bydelens ønske om å informere om dette viktige arbeidet henger sammen med siste års mediafokus på avvik i sykehjem og hjemmetjenester og målet om åpenhet og dialog med egne innbyggere. Status for arbeidet med kvalitetsforbedring vil bli offentliggjort halvårlig, ifølge bydelsdirektøren.

I tillegg.

– Det er også et klart ønske fra det nye byrådet om større åpenhet rundt kommunens tjenesteutøvelse, men det er ikke tatt noen beslutning om at virksomhetene skal bidra til dette slik vi gjør det nå. Jeg kjenner ikke til at det er andre virksomheter som gjør dette, sier bydelsdirektøren videre.

Han fortsetter.

– Vi kunne godt holdt dette for oss selv, men vi mener det er viktig å informere våre politikere også om denne delen av vårt arbeid. Vi ønsker at åpenhet rundt disse spørsmålene skal bli en naturlig del av dialogen med våre innbyggere. Åpenhet kan bidra til økt trygghet og forståelse for bydelens virksomhet; at vi har systemer for å rette opp og forbedre tjenestene når uønskede hendelser oppstår.

Medarbeiderne

Bydelsdirektøren tror også medarbeidere ønsker å være med på redusere avvik så mye som mulig.

– Mer oppmerksomhet rundt dette er derfor en måte å trygge ansatte på at det å melde avvik ikke er «farlig» men nødvendig for at vi skal bli bedre.

LES OGSÅ: Grønn lunge i Storokrysset falt ikke i god jord

Forbedringsarbeidet

– Systematisk forbedringsarbeid er en innarbeidet og kontinuerlig prosess i bydelens virksomhet. Som innebærer at tjenestene planlegges, organiseres, utføres, kontrolleres og korrigeres i samsvar med gjeldende lovkrav og bydelens egne planer og standarder, forteller bydelsdirektøren videre.

Det handler om gode og innarbeidede rutiner fordi trygge og virksomme tjenester forutsetter at ansatte vet hva de skal gjøre.

– Andre sentrale deler av kvalitetsarbeidet dreier seg om å ha en tydelig ansvars- og oppgavefordeling, system for å avdekke fare for svikt og kontrollrutiner for å følge med om planer og rutiner etterleves som forutsatt.

Alle avvik loggføres og lagres i bydelens elektroniske kvalitetsverktøy.

LES OGSÅ: Brekkedammen tappes ned - ingen bading før langt uti juli

Bydelstjenester

Bydel Nordre Aker har 19 døgnbemannede boliger med til sammen rundt 100 boenheter, 660 fødsler i året, 220 meldinger i barnevernet, nærmere 1500 barn i kommunale barnehager, gjennomfører nærmere 290000 hjemmebesøk i løpet av et år hos hjemmeboende som mottar hjemmetjenester.

Det er nærmere 1400 ansatte i bydelen som utøver tjenester hver dag.

– Sett i lys av dette er antall registrerte avvik i tilknytning til tjenesteutøvelsen lite, men hvert enkeltstående avvik er ett avvik for mye, og vi må hele tiden jobbe med å redusere dette til et minimum, avslutter bydelsdirektøren.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse