Ruster opp sykkelveier

Illustrasjonsfoto

Regjeringen foreslår en kraftig opprustning av dagens sykkelveier i Oslo i statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.10.2008 kl 12:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: - Regjeringen foreslår å øke de statlige bevilgningene til gang- og sykkelveier med 70 millioner kroner. Det er et mål at flere skal sykle eller gå til og fra arbeid, skole og fritidsaktiviteter. Trygge og gode gang- og sykkelveier er avgjørende for å legge til rette for bruk av sykkel og gange, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Viderefører arbeideneI Oslo-området videreføres arbeidene med å bygge ut hovednettet for sykkeltrafikken, blant annet langs E6 fra Furuset til bygrensen, riksvei 150 Ring 3 mellom Nydalen og Storo, riksvei 163 Østre Aker vei fra Grorud til Lørenskog og langs riksvei 168 Griniveien fra Røa til bygrensen. I Fredrikstad prioriteres tiltak som inngår i planlagt hovednett.

Kan bli godkjent i 2009I 2009 er det mulighet for å få godkjent planer for sykkelfelt i Ullevålsveien fra Fagerborgveien til Colletsgate, gang- og sykkelveg i Tvetenveien fra Ole Deviksveg til Haugerud, sykkelfelt på riksvei 161 Ring 2 Blindernveien til Vogts gate og gang- og sykkelveikryssing av riksvei 150 ved Ullevål stadion.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse