Rydder i vannrot

Illustrasjonsfoto

Endelig kan det komme en opprydning i avløpssituasjonen i Maridalsvannets nedslagsfelt.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARKA: Byutviklingskomiteen ønsker å få vurdert et mer liberalt alternativ for helårs- og fritidsboliger i Maridalsvannets nedslagsfelt enn den praksisen som Plan- og bygningsetaten la frem i forslaget til reguleringsplanen for områdene.

Bydelsoverlegen i Nordre Aker uttaler at det fryktes at det forekommer utslipp av gråvann i terrenget fra enkelte av dagens anlegg. Han skriver:

«Mange hushold henter sitt vann fra brønner og fra grunnboringer, og det er en økende engstelse for at ens vannkilder skal kunne bli forurenset av naboens utslipp».

Bydelsutvalget anbefaler derfor at både helårs- og fritidsboliger pålegges å installere offentlig godkjent avløpssystem, og at de dermed også gis anledning til å innlegge vann. Bydelsutvalget mener at lukkede avløpssystemer, underlagt offentlig kontroll vil gi en tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning av Maridalsvannet.

Systemet må underlegges offentlig kontroll. Forslaget om å koble Sørbråten og Solemskogen til byens offentlige avløpssystem, ser bydelsutvalget som mindre realistisk, da det vil kreve store inngrep i naturen med å grave ned rør over lange strekninger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse