Samler seg for elevene

FAUene i Nordre Aker sammen om skoleplanleggingen

samles: Foreldrerepresentanter fra de forskjellige skolene i Nordre Aker, samler seg om den videre skoleplanleggingen i bydelen. Fra venstre foran: Cilje Sunde Rolfsjord (Ullevål), Vibeke Christiansen (Kringsjå), Tone Elise Steig (Grefsen) og Sven Erik Berget (Engebråten). Bak: Anders Moss (Nordberg) og Håvar Stavsetra (Disen). Maridalen, Korsvoll og Kjelsås skole var ikke med da bildet ble tatt. FOTO: FOTO: Kristin Tufte Haga

Igjen samler Nordre Aker-foreldre seg om den videre skoleplanleggingen. - Men dette blir ingen kortvarig aksjon, sier leder Sven Erik Berget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2012 kl 09:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: For nå skal samarbeidet - Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker (SUSNA) - på tvers av hele bydelen formaliseres, og det skal jobbes langsiktig.

- Dette er en videreføring av Foreldreaksjonen og samarbeidet mellom FAU'ene (journ.anm. foreldrenes arbeidsutvalg), og skal være en permanent organisasjon med et langsiktig perspektiv. I tillegg utvides omfanget til å dekke hele Nordre Aker. Vi vil jobbe for stabilitet i skolebehovsarbeidet, forteller leder av organisasjonen, Sven Erik Berget.

Ni av ti

Organisasjonen vil også samarbeide med blant annet Utdanningsetaten og politiske organer, og skal være et forum der beboerne - også velforeninger - i Nordre Aker kan drøfte og fremme skoleutviklingssaker i Nordre Aker.

- Så langt deltar ni av ti FAU-er aktivt i samarbeidsutvalget. Tåsen FAU er det eneste som ennå ikke er medlem, men har gitt uttrykk for at de ønsker å bli med når det kommer saker der skolen involveres. FAU'er fra nærliggende områder til Nordre Aker kan også være interessante å samarbeide med, sier Berget.

Elevprognoser og inntaksområder

Skolebehovsplanen for 2012 til 2022 ble ferdigbehandlet i bystyret i desember 2011.

- Men vi er nå i gang med arbeidet med neste skolebehovsplan som vil dekke perioden 2014 til 2024. I den sammenheng jobber vi nå blant annet med kommunens elevprognoser, fastsettelse av inntaksområder, og oppfølging av vedtak knyttet til skolebehovsplanen for 2012 til 2022. Og også med utvidelse av Disen skole, Korsvoll skole, ny barneskole Frysja/Brekke, permanent utbygging av Engebråten ungdomsskole, og situasjonen ved Ullevål skole, forteller Berget.

Innspill til SUSNA kan sendes til sven.erik.berget@vikenfiber.no

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse