Satsing uten penger

Nordre Aker: Opprettelse av et LA-21-råd er igjen satt opp i bydelsbudsjettet som et satsningsområde, men uten ei eneste budsjettert krone. Etter FNs...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 09:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: Opprettelse av et LA-21-råd er igjen satt opp i bydelsbudsjettet som et satsningsområde, men uten ei eneste budsjettert krone.

Etter FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992 gikk oppfordringen ut til alle lokalsamfunn i verden: Lag deres egen plan for et bærekraftig samfunn innen miljø og utvikling for det 21. århundre – en lokal "Agenda 21".

Etter BU-sak 82/2004 vedtok bydelen å opprette et LA-21-råd i Nordre Aker som skal virke som koordinerende gruppe for LA-21-arbeidet. "Lokal medvirkning i miljøspørsmål skal søkes løst i et konkret samarbeid med den eller de organisasjoner som til enhver tid er engasjert i den aktuelle saken. Rådet konstituerer seg selv med det antall medlemmer som er formålstjenlig. En representant fra Ungdomsrådet bør ha en fast plass i rådet. Barn og unge søkes engasjert sterkere i lokale miljøspørsmål gjennom et samarbeid med skolene og aktuelle organisasjoner." Rådet er, på tross av bydelsutvalgsvedtak hvert år siden 2004, ennå ikke etablert.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse