Satsing uten penger

Nordre Aker: Opprettelse av et LA-21-råd er igjen satt opp i bydelsbudsjettet som et satsningsområde, men uten ei eneste budsjettert krone. Etter FNs...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 09:36

Nordre Aker: Opprettelse av et LA-21-råd er igjen satt opp i bydelsbudsjettet som et satsningsområde, men uten ei eneste budsjettert krone.

Etter FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992 gikk oppfordringen ut til alle lokalsamfunn i verden: Lag deres egen plan for et bærekraftig samfunn innen miljø og utvikling for det 21. århundre – en lokal "Agenda 21".

Etter BU-sak 82/2004 vedtok bydelen å opprette et LA-21-råd i Nordre Aker som skal virke som koordinerende gruppe for LA-21-arbeidet. "Lokal medvirkning i miljøspørsmål skal søkes løst i et konkret samarbeid med den eller de organisasjoner som til enhver tid er engasjert i den aktuelle saken. Rådet konstituerer seg selv med det antall medlemmer som er formålstjenlig. En representant fra Ungdomsrådet bør ha en fast plass i rådet. Barn og unge søkes engasjert sterkere i lokale miljøspørsmål gjennom et samarbeid med skolene og aktuelle organisasjoner." Rådet er, på tross av bydelsutvalgsvedtak hvert år siden 2004, ennå ikke etablert.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!