ANNONSE
Annonse

Se hva de mener om fortettingsforslag og skoleplanene

Da bydelsutvalget behandlet nedre Grefsen som utviklingsområde i kommuneplanen i mars 2016 gikk nærmere 2000 mennesker i tog. Om oppmøtet blir like stort når forslaget til ny kommeuneplan skal behandles torsdag, er uvisst. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I sitt siste møte før sommeren skal bydelsutvalget avgi høringsuttalelser både til forslaget til ny kommuneplan, og til skolebehovsplanen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Torsdag 15. juni er det møte i bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker, Nydalsveien 21.

Kommuneplanen

Bydelen skal i møtet avgi sin endelige høringsuttalelse på byrådets forslag til ny kommuneplan.

Som kjent har innlemmelsen av Nydalen øst og vest som nye utviklingsområder, skapt sterke reaksjoner i bydelen.

Tidligere har bydelsutvalget vedtatt at de ikke ønsker at nedre Grefsen skal skal byutvikles eller fortettes. Nedre Grefsen ble definert som utviklingsområdet i den forrige kommuneplanen, men er i forslaget til ny plan definert som et kategori B-område, der utnyttelsesgrad ikke er fastslått.

Les også:

Nydalen vest: i 20 år har de hatt gravesmaskiner som nabo. Nå frykter de for egne boliger

Nydalen øst: Boligområdet er defnert som indsutri. – Har de i det hele tatt vært her?

I forbindelse med miljø-, plan- og samferdselskomitémøtet i mai holdt bydelspolitikerne åpent møte for å få innspill fra beboerne. På bakgrunn av disse har de ulike partiene behandlet høringsutkastet i sine grupper.

Det foreligger derfor ikke et felles forslag til uttalelse i forkant av BU-møtet. Teksten skal formuleres i møtet. Åpen halvtime i forkant av BU-møtet kl. 18 blir dermed siste mulighet til å kunne påvirke utformingen av lokalpolitikernes høringssvar.

29. mai ble det holdt folkemøte om kommuneplanens konsekvenser for Nordre Aker, i regi av miljø-, plan- og samferdselskomiteen i bydelen. Nå skal BU vedta endelig høringssvar. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Skolebehovsplan

Bydelspolitikerne skal også vedta en uttalelse til skolebehovsplanen som er på høring. Den nye skolebehovsplanen hadde flere nye forslag for Nordre Aker. Blant annet ny skole på Voldsøkka, ny skole i forbindelse med utbyggingen av Frysja, og en utvidelse av Engebråten ungdomsskole.

I forslaget til vedtakstekst uttrykkes det blant annet bekymring for kapasiteten på ungdomstrinnet i bydelen de kommende årene.

LES OGSÅ: Her er skolebehovsplanens forslag i Nordre Aker

Sykkelvei, fartstiltak og høyhus

På sakskartet står også behandling av Bymiljøetatens forslag til ny sykkeltrasé i Jutulveien, som det ble holdt åpent møte om onsdag. Les mer om forslaget her.

Bydelen skal også behandle rapporten om badevannskvaliteten ved Oslos friluftsbad. Den viste tidvis dårlig vann ved badesteder i Akerselva. Les om rapporten her.

Bymiljøetatens forslag til fartsreduserende tiltak skal også behandles. I forslaget til vedtak sies det at bydelen stort sett er fornøyd, men etterlyser oppfølging av enkelte tiltak som er meldt inn fra skolene. Les mer om tiltakene her.

En annen sak på agendaen er Avantors planer for høyhus på 17 etasjer på Gullhaug torg i Nydalen. I forslaget til vedtak står det blant annet at fotavtrykket oppleves som for stort, samt at man ønsker endringer på fasadene. Les mer om høyhuset på Gullhaug torg her: Har landet på 17 etasjer på torget.

Hele sakskartet og alle sakspapirer kan lastes ned og leses på bydelens nettsider.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse