Se hvor Bymiljøetaten vil ha nye fartsgrenser, fartshumper og gangfelt

I Sognsveien foreslår Bymiljøetaten lavere tillatt fart for bilene. FOTO: PRIVAT

Helt siden 2013 har trafikkplanene vært på bordet. Nå er forslaget for Nordre Aker klart - alle forslagene i saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2017 kl 14:44

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: I et brev til Nordre Aker bydel fra april, lister Bymiljøetaten, Oslo kommune, opp alle trafikk-tiltakene i de forskjellige veiene i Nordre Aker, som etaten mener bør gjøres.

Se bildet større

FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

2013

Bakgrunnen for planene er at Bymiljøetaten allerede i 2013 startet opp arbeidet med å gjennomgå bydelene i Oslo for å utarbeide planer for supplering med flere fartshumper og for reduserte fartsgrenser.

– Siste gjennomgang av Bydel Nordre Aker ble foretatt i 2007. I etterkant av dette er det utført flere mindre justeringer/tiltak. Ønsker fra innbyggere om tiltak som er mottatt etter siste gjennomgang er vurdert i denne saken. De fleste adkomstveiene i boligområder har nå fartsgrense 30 km/t og fartshumper, skriver Bymiljøetaten i nevnte brev til bydelen.

Se bildet større

FOTO: PRIVAT

LES OGSÅ: Må vi vente på en alvorlig ulykke? Kjelsåsforeldre slår trafikkalarm!

LES OGSÅ: Berg/Tåsen: «Barn ferdes overalt i veier som dette og bilister er vant til et slikt trafikkbilde»

Funksjon og utforming

Et viktig prinsipp ved fastsettelse av fartsgrenser er at fartsgrensen sees i sammenheng med veiens funksjon og utforming.

– Til grunn for vurderinger av fartsgrenser ligger veiens funksjon, trafikkmengde, områdetype, bebyggelse, aktivitet - spesielt gående og syklende - og separering av trafikantgrupper og trafikkulykker. Fartshumper er foreslått med bakgrunn i fartsnivå i forhold til fartsgrense, skoleveier, viktige kryssingssteder for gående og syklende og så videre, skriver etaten videre.

LES OGSÅ: Stopper ikke for barna som skal over veien!

HER ER FORSLAGENE TIL ENDRINGENE:

Se bildet større

FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Se bildet større

FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Se bildet større

FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Se bildet større

Forslag om opphøyde gangfelt. FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Se bildet større

Forslag om nye fartshumper dimensjonert for 30 km/t fortsetter på bildet under . FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Se bildet større

Forslag om nye fartshumper dimensjonert for 30 km/t. FOTO: Bymiljøetaten, fra brev til Bydel Nordre Aker, 7. april 2017.

Politisk behandling

De foreslåtte endringer av fartsgrenser og etableringer av nye fartshumper krever et vedtak fra Byråd for miljø og samferdsel for å kunne iverksettes.

LES OGSÅ: – Skal jeg legge ut anbud på finn.no eller anbudstorget for å få fartshumper, eller bare vente på noen irer som har litt asfalt til overs?

– Før eventuelt vedtak fattes, skal forslaget sendes på høring til Bydel Nordre Aker, Politiet, Ruter AS, Brann- og redningsetaten og Fellesutvalget for utrykningspersonell. Uttalelsene vil følge saken. Dersom det ikke mottas uttalelse innen fristen, vil dette bli tolket som om at man ikke har bemerkninger, står det også i brevet fra Bymiljøetaten til Nordre Aker bydel.

Frist 23. juni

Eventuell uttalelse bes sendt til Bymiljøetaten innen 23.juni 2017.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse