Seiret over Fylkesmannen

Merete Agerbak-Jensen legger ikke skjul på at innholdet i brevet fra Miljøverndepartementet er gledelig. Foto: Vidar Bakken

Miljøverndepartementet ga kommunen rett. Kommunen har fullanledning til å begrense og styre bygging i småhusområdene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.02.2009 kl 16:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: – Jeg er strålende fornøyd, sier byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H).

Etter at Fylkesmannen ved flere anledninger har satt Plan- og bygningsetatens vedtak til side til fordel for utbyggere, henvendte kommunen seg til Miljøverndepartementet (MD). Fylkesmannen har i sine vedtak hevdet at kommunen ikke kan ha reguleringsbestemmelser som er strengere enn innholdet i plan- og bygningsloven.

I praksis fører dette til at vesentlige bestemmelser i reguleringsplanen for småhusområdene, som omfatter 28.000 eiendommer, blir satt til side. Nå har MD fastslått at Fylkesmannen har anvendt lovverket feil.

Står fast

– Dette er så godt som full seier. Jeg opplever at MD med full tyngde går inn og sier at reguleringsbestemmelsene i småhusplanen står fast. Departementet ber riktig nok om at utformingen av noen av bestemmelsene blir mer presise og entydige. Det vil vi gjøre noe med, sier Agerbak-Jensen.

I Bydel Nordre Aker skal nå tre byggesaker, i Biskop Heuchs vei 30, Tonsenveien 20 og Bergsalleen 20b, opp til ny behandling hos Fylkesmannen. Her vil nå Miljøverndepartementets vurdering bli lagt til grunn.

Se på hver enkelt sak

– Fylkesmannen har brukt feil lovanvendelse i flere byggesaker, som igjen har ført til at PBEs vedtak er blitt satt til side. Hva vil kommunen gjøre med dette?

– Vi må gå igjennom og se på hver enkelt sak og konsekvensene av Fylkesmannens avgjørelse. I saker der PBE er blitt tvunget til å endre vedtak med hensyn til rammetillatelse, vil vi for eksempel vente med å gi igangsettelsestillatelse, sier byråden.

Hun viser til at den nye småhusplanen fra 2006 innebar en ny retning med hensyn til utviklingen av småhusområdene.

– Dette er ikke lenger en fortettingsplan, men en verneplan. I sin henvisning til småhusplanen virker det som om Fylkesmannen ikke har fått med seg dette. Det er en grunnleggende misforståelse, sier Agerbak-Jensen.

Inhabilitet?

– Det viser seg at en tidligere seksjonssjef hos Fylkesmannen er advokat for den utbygger som flere ganger har fått medhold hos Fylkesmannen. Det var disse sakene som førte til møtet med Miljøverndepartementet. Grenser ikke dette til inhabilitet, i og med at han som tidligere seksjonssjef behandlet nettopp plansaker og i ettertid fremfører klager overfor tidligere kolleger?

– Jeg forstår at spørsmålet blir stilt. Det er også andre som har reist dette. Det blir likevel feil av meg å gå inn på dette. Fylkesmannen må svare på det, sier Agerbak-Jensen.

– I flere av de nevnte byggesakene setter Fylkesmannen PBEs skjønn til side. Blant annet gjelder dette en så viktig ting som hva som skal defineres som nærområdet når det dreier seg om tilpassing til øvrig bebyggelse.

– Vi har sett eksempler på at Fylkesmannen utøver skjønn. Til det vil jeg bare si at Fylkesmannens oppgave er å se på om lovanvendelsen er riktig, sier Agerbak-Jensen.

Lavere utnyttelsesgrad

Hun viser til at MD anbefaler en lavere utnyttelsesgrad av tomtene. Departementet mener det ikke er grunn til å fravike den øvre ramme for utnyttelse på skjønnsmessig grunnlag.

– Vi vil vurdere å senke den øvre rammen for utnyttelsesgrad. Da kan vi eventuelt dispensere fra denne når forholdene tillater det. Det vil gi utbyggere større forutsigbarhet. Småhusplanen har i dag en øvre ramme på 24 prosent, mens for eksempel Nordstrandsskråningen bare har 18 prosent, sier Agerbak-Jensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse