Påmeldingsfrist i dag! Seminar om mekling for unge

Justisminister Knut Storberget vil åpne seminaret om «Ung – ung»-mekling.

Vil du lære mer om «Ung – ung»-mekling? 1. september er påmeldingsfrist for et storslagent seminar på Trikkehallen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.09.2008 kl 10:38

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

KJELSÅS: Torsdag 11. september kl. 11.30-15.00 arrangerer Oslo kommune i samarbeid med Politiet seminar om «Ung – ung»-mekling.

Nytt prosjekt i Nordre Aker

– Seminaret markerer åpningen på toårig bydelsomfattende «Ung – ung» meklingsprosjekt i Nordre Aker. Visjonen er å skape et trygt oppvekstmiljø for alle barn og unge i bydelen og implementere «ung – ung» mekling på skoler og fritidsarenaer, sier Berit Follestad, meklingskoordinator på Sogn videregående skole.

På programmet står blant annet innlegg av justisminister Knut Storberget, Professor Nils Christie, Gro Rossland fra Konfliktrådet og Thomas Dorg, leder av Gatemeklingsprosjektet i Røde Kors. Elevmeklere fra Bjørnholt skole og Sogn videregående skole vil fortelle om sine erfaringer.

Allerede er ansatte på skolene og i bydelen, representanter fra elevrådene, Ungdomsrådet, FAU, SFO, PPT, skolehelsetjenesten, forebyggende politi, politikere, natteravner, idrettslag, menighetene, Lions, Konfliktråd, Røde Kors, KRÅD, Utdanningsetaten og Rusmiddeletatens kompetansesenter invitert.

Påmelding

Seminaret er likevel åpent for andre, og påmeldingsfristen er 1. september til bydelens SaLTo-koordinator Unni Haug, postboks 4685, Nydalen, 0405, tlf. 23473921 eller e-post unni.haug@bna.oslo.kommune.no.

– Vi håper mange lar seg inspirere til å delta i prosjektet og komme i gang med «Ung – ung» mekling på skoler og barn og unges fritidsarenaer i bydel Nordre Aker, sier Haug.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse