Sendes til skolen gjennom Sinsenkrysset

Markus Grøstad Grøneng (5,5), Fredrik Styve (6), Hanne Styve (6) og Aurora Bjørseth (5,5) er fire av seks Disen-barn som blir sendt til Sinsen skole når de begynner i 1. klasse til høsten. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Uteliggere, eksos, støy og syklister i stor fart. Fra august kan dette bli den daglige skoleveien for flere seksåringer fra Disen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.05.2008 kl 08:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
DISEN: Kontrasten mellom idylliske Muselundens grønne bakker på den ene siden, og den brølende trafikken gjennom Sinsenkrysset i rushtiden på den andre, er enorm.

– Og gjennom det buldrende krysset skal vi liksom sende ungene våre alene? Hvordan et barn opplever den følelsen tør jeg ikke engang tenke på, sier Siri Grøstad, mor til Markus (5), og rister på hodet.

– Lyn fra klar himmel

Foreldrene til i alt syv Disen-barn har mottatt brev om at barna deres vil få plass på Sinsen skole til høsten, fordi kapasiteten på Disen skole er sprengt. Begrunnelsen er at Sinsen har en «logisk beliggenhet» i forhold til Disen.

– Dette viser jo bare at Utdanningsetaten ikke har lokalkjennskap til området. Det er kanskje ikke langt til Sinsen i luftlinje, men det finnes vel knapt en klarere bydelsgrense enn Ring 3, sier Hans Jørgen Aulie, som i det lengste hadde håpet at sønnen Jonas (5 1/2) skulle få plass på Årvoll, som ligger på samme side av Ringveien.

– Men da det stod Sinsen i brevet fikk vi fullstendig sjokk. Vi trodde ikke at det var mulig, sier han oppgitt.

– Barna synes ikke

I skråningen mellom Muselunden og riksvei 4 ligger en provisorisk hytte av planker og presenninger.

– Det der er fast tilholdssted for uteliggere, sier Aulie, som hevder at det ved flere anledninger er funnet brukerutstyr for narkotika i området.

– I tillegg kommer syklister fra Groruddalen nedover gang- og sykkelveien i stor fart. De fortsetter inn i de dårlig opplyste gangtunnelene gjennom Sinsenkrysset, som er uoversiktlige. Her inne synes barna dårlig, og man kan ikke vente at en seksåring tenker over det. Og med all støyen kan et barn rope om hjelp uten å bli hørt, mener Aulie.

Fredrik Styve (6) gleder seg ikke så veldig til at dette kanskje blir hans fremtidige skolevei. Eksosen klør i halsen, og han må rygge tilbake for en syklist som vil forbi.

– Vi kan jo bli påkjørt av syklene, sier han betenkt.

Splittes

I tillegg til å bli tvunget ut på den daglige turen gjennom et utrivelig Sinsenkryss, er foreldrene bekymret over at barna vil bli revet vekk fra det nærmiljøet og nettverket de kjenner.

– Alle fritidsaktivitetene barna er med på er oppover i bydelen. Ikke bare blir venner splittet, men de mister muligheten til å få nye venner fordi klassekameratene bor for langt unna, sier Torfinn Bjørseth, far til Aurora (5 1/2).

Flytter

Familien til en av seksåringene har allerede valgt å flytte, og de fem familiene vi møter i Sinsenkrysset bekrefter alle at de vurderer det samme dersom det blir endelig vedtatt at barna deres må til Sinsen. De forteller om noen som melder adresseendring uten faktisk å flytte, for slik å komme nærmere skolen de vil ha barna inn på.

– Vi valgte å flytte til Disen for å få et trygt oppvekstmiljø for barna våre. Nå viser det seg at det ikke var så lurt. Det er en helt fortvilet situasjon, sier Aulie.

– Foreldre, skolene og bydelspolitikerne har varslet om dette i lang tid, likevel har etaten bare stukket hodet i jorda. Det er ingen overraskelse at det nå er et stort årskull, sier han.

Foreldrene mener det må tas ansvar slik at situasjonen kan få en permanent løsning.

– Og i mellomtiden bør det være mulig å være fleksible og søke om fritak for plassregelen, slik at disse seks barna det nå er snakk om kan få gå på sin nærmeste skole, sier Connie Nielsen, mor til Hanne (6) og Fredrik (6).

Det lyktes ikke Nordre Aker Budstikke å få kommentarer fra Utdanningsetaten før avisen gikk i trykken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse