- SFO inn i heldagsskolen

 

SV vil ha heldagsskole. – SFO og skolen må bli én, det kvalitetssikrer barnas hverdag, sier nestleder i bydelsutvalget, Lill Pleym (SV).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2007 kl 15:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Lill Pleym (SV), selv utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk, er lite fornøyd med dagens skolefritidsordning (SFO).

- Slik det nå fungerer, er SFO mer eller mindre en oppbevaringsplass for ungene. SV ønsker en kvalitets-SFO bakt inn i en heldagsskole. En samlet skole- og SFO vil gjøre hver enkelt elevs sosiale adferd mer synlig for de voksne, men også åpne for et læringssamarbeid mellom skole og fritidsordningen, sier nestlederen i Nordre Akers bydelsutvalg (BU).

Øke bemanning og kompetanse

- Og for å få til et heldagsskole-samarbeid må selvsagt både bemanningssituasjon og kompetansekrav til SFO-ansatte løftes på et høyere nivå. Det handler om å gi et godt pedagogisk tilbud til barnet, enten det går i SFO eller på skole, sier Pleym.

- Læring er mye. Det handler om å utvikle seg i lek og samvær med andre barn, det handler om å bli sosialisert i et fellesskap, det handler om mer "faglig" læring. Vi vet aldri når vi lærer verken mest eller best. Naturfag for eksempel kan like gjerne læres ved å gå en undrende tur i skogen, som å bli undervist i klasserommet, sier SV-politikern.

- Det er bortkastet tid å la tiden før og etter undervisning handle mer om barnepass uten meningsfulle, planlagte aktiviteter – men selvfølgelig er også frilek er viktig. Det eleven lærer i skoletiden, kan praktiseres og trenes opp i SFO. Elevene lærer for eksempel om tall i mattetimen og kan hoppe matteparadis i SFO. En pedagogisk bevissthet i SFO gjennom samarbeid med skolens undervisningspersonell, vil gi et godt tilbud gjennom hele dagen, sier Pleym.

Bydelens ansvar

I dag blir skolen drevet av Utdanningsetaten, og SFO av bydelene. Det vil SV endre på.

- Bydelene bør ha det helhetlige ansvaret for både skole- og SFO. En heldagsskole med to forskjellige "driftere" vil naturlig nok gjøre heldagsskole-samarbeidet mer tungvint og byråkratisk. I tillegg er hver bydel som regel tettere på "sine" skoler, i forhold til en sentral etat, mener Pleym.

- Heldagsskolen åpner for fleksibilitet. Deler av ordinær undervisning kan for eksempel skje frem til lunsj. SFO-tid kan brukes som et langt avbrekk midt på dagen – før vanlig undervisning tar til igjen, sier Pleym.

- Jeg tror foreldre er mer enn villige til å betale for et SFO opphold som er meningsfullt for barna. Jeg vil utfordre skolene til å legge til rette for et helhetlig opplegg hvor skolens undervisningspersonale og SFO-personalet sammen planlegger gode lek- og læringsaktiviteter, oppfordrer Pleym, som nå vil be bydelen om en SFO-orientering, på grunnlag av forskrifter og bydelens serviceerklæring for fritidsordningen.

- Ikke bare for enkeltskoler, men for hele bydelen. Blant annet om bemanning, hva er SFO-aktiviteter, og økonomi, sier Pleym.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse