SFO tilbake til Utdanningsetaten?

Bystyret skal endelig vedta om ansvaret for SFO'ene skal tilbakeføres til Utdanningsetaten eller om ansvaret skal forbli i bydelen. Her "SFO-barn" fra Grefsen Skole – førsteklassingene Victoria, Maria og Sigurd. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

SFO er i dag bydelenes ansvar, men Byrådet vil at skolefritidsordningen tilbakeføres til Utdanningsetaten. Det vil også Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.10.2007 kl 15:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: I slutten av forrige måned behandlet Byrådet SFO-ansvaret, og foreslår at de 98 skolefritidsordningene i Oslo kommune blir tilbakeført under Utdanningsetaten – fom. 01.01.2008.

Høring

Forslaget har vært på høring i de forskjellige bydelene. Fire bydeler synes det er greit med overføringen av SFO til etaten. To synes det er både fordeler og ulemper ved en overføring. Mens resten av bydelene er i mot. Nordre Aker behandlet høringen i forrige BU-møte.

- Bydelen ønsker at SFO blir administrert under skoleetaten. Det for å gi barna et best, og mest, mulig helhetlig tilbud i skoletiden, sier bydelsdirektør Mona Taasen.

Snikinnføring av heldagsskole?I BU-forhandlingene har også Venstre Nordre Aker lagt ved en tilleggsmerknad om at en eventuell overføring av SFO til Utdanningsetaten, ikke må være en form for "snikinnføring" av heldagsskole.

Helhetlig tilbud og leksehjelpByrådet begrunner også sin innstilling med at SFO under Utdanningsetaten vil kunne tilby et mer helhetlig tilbud for de rundt 14.000 Oslobarna som bruker fritidsordningene. I tillegg vil en koordinering av tilbudet gi en større fleksibilitet mellom undervisnings- og fritidsdelen, som Byrådet blant annet mener vil gi en bedre leksehjelpsordning.

Store forskjeller

Byrådet støtter sin innstilling på kommunerevisjonens undersøkelse fra i våres, som konkluderte med at det er betydelige forskjeller i SFO-tilbudet. I tillegg viser kommunerevisjonen at det ikke er et godt nok – og nært nok – samarbeid mellom grunnskolen og bydelene.

SFO-saken skal endelig vedtas i Bystyret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse