"Shiner" opp lysløypa

Friluftsetaten rydder unna ved Langsetløkka - her Jon Hagen som er skogsarbeider i Friluftsetaten. Foto: FRiluftsetaten

Myrområdet i Kjelsås Langrenns konkurranseløype skal utbedres. I tillegg bytter Friluftsetaen ut alle lysstolpene langs grusveien til Linderudkollen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Tømmerstokkene med duk over skal gjøre det lettere å ferdes - både til fots og på ski i konkurranseløypa til KJelsås Langrenn. Foto: Kristin Tufte Haga

KJELSÅS: Friluftsetaten ruster opp tur/skiløypeområdene fra Langsetløkka.

– Haugen med tømmerstokker som er lagret midt på løkka nå (i forrige uke, journ.anm.), skal legges i det ca. 150 meter lange myrområdet (i KJelsås Langrenns konkurranseløype) som ligger et par hundre meter innenfor Langsetløkka.

– Der er det i dag bløtt for fotgjengere, og der er det også vanskelig å lage gode skiløyper. Dette skal nå utbedres ved hjelp av at det først legges ut tømmerstokker og deretter en duk oppå, sier presseansvarlig i Friluftsetaten, Anne Aakervik.

Skiftet lysmaster

Det pågår mer arbeid - også langs grusveien opp mot Linderudkollen.

– Det er skiftet lysmaster i lysløypa innover fra løkka. Fordi disse nye mastene ikke er plassert på nøyaktig samme sted som de gamle mastene, er det behov for å rydde en del trær for at de ikke skal komme for nær ledningen. Dette ryddearbeidet pågår nå. En del bjørketrær og noen store grantrær ryddes bort. Dermed blir det også mer åpent og lyst rundt Langsetløkka, sier Aakervik.

Idrettslaget fornøyde

– Vi er veldig glade for at arbeidet med å utbedre myrområdet i konkurranseløypa, er i gang. Til nå har det vært et vanskelig område å kjøre opp løyper på. Når arbeidet er lagt, vil løypetraseen bli mye bedre og bredere, sier leder for langrennsgruppa i Kjelsås IL, Richard Struksnæs.

– Jeg vil også benytte anledningen til å fortelle om at vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Idrettsetaten og Friluftsetaten. Det fungerer veldig bra, sier Struksnæs.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse