- Si fra hvis hukommelsen svikter

– Se etter forandringer hos den du er glad i, sier Margit Gausdal (t.v.) og Inger Kari Haukvik.

En som står deg nær blir stadig mer glemsk og roter med de enkleste hverdagsvaner. Og du begynner å bekymre deg om hvorfor. Kjenner du situasjonen?

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: : Et demensprosjekt i Bydel Sagene kan hjelpe deg å finne ut av hva det kan være og hva som eventuelt kan gjøres.

Demensprosjektet er et samarbeid mellom Ullevål sykehus, bydelene Nordre Aker og Sagene og Nasjonalt kompetansesenter for demens.

– Hensikten er å utrede demens tidligst mulig og planlegge hjelpetiltak i pasientens nærmiljø, forteller Margit Gausdal fra Ullevål/ Nasjonalt kompetansesenter for demens.

– Da må det oppdages så tidlig som mulig, og beste måten å få dette til på er å knytte kontakter med fagfolk i bydelen.

Inger Kari Haukvik i bydelen er enig.

– Det kan av og til være lettere for den som kommer utenfra å oppdage at noe er galt enn for dem som lever sammen med en som sakte mister hukommelsen. Det er så alt for lett å ta slike nesten umerkelige trinn-for-trinn-endringer som naturlige. Da er det bra hvis vi i hjemmetjenesten har lært oss til å kjenne symptomene og kunne forstå pårørendes bekymringer og vite hvor vi skal be folk henvende seg. Det er viktig at hjemmetjenesten også kan lytte til pårørende.

Men hvis man begynner å bli syk og glemsk, hva kan da gjøres? Mye, ifølge de to ansvarlige for dette Sageneprosjektet:

– Medisiner og målrettet omsorg kan gi den syke og de pårørende mulighet for en bedre hverdag. Og ikke minst er det viktig at de pårørende får informasjon om sykdommen, hvordan de skal forholde seg til den og hvor i helsetjenesten de kan henvende seg ved behov. Men igjen; da er det uhyre viktig at mistanke blir meldt fra så tidlig som mulig. Dess tidligere, dess bedre!

Dersom du har fått mistanke at din ektefelle, en av foreldrene dine eller en annen i nærheten gradvis holder på å bli påtagelig glemsk, er "Søknadskontoret for tjenester til eldre og funksjonshemmede" i Bydel Sagene det rette stedet å melde fra til.

Telefonnummeret til Søknadskontoret er 23 47 43 20. Evt. kan du sende e-post til ingerkari.haukvik@bsa.oslo.kommune.no

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse