Sier nei til parkeringsforbud for tunge kjøretøyer i Grefsenveien

To renovasjonsbiler parkert i Grefsenveien i desember i fjor. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten vil ikke høre på bydelsutvalget i Nordre Aker, som ønsker parkeringsforbud for tungtransporten i Grefsenveien. Parkeringen er ikke til hinder for fremkommeligheten, konkluderer etaten.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I desember vedtok bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker å sende en henstilling til Bymiljøetaten om å innføre parkeringsforbud for tunge kjøretøyer i Grefsenveien fra Disen trikkeholdeplass og oppover.

Det er Bymiljøetaten som er skiltmyndighet i Oslo kommune.

Vedtaket i BU kom etter en rekke innspill fra lokalmiljøet – de siste årene har stadig flere lastebiler, renovasjonsbiler, store hengere, anleggsmaskiner og andre store og tunge kjøretøyer brukt veien som parkeringsplass. Gjennom hele 2017 har Nordre Aker Budstikke skrevet om problematikken, og mange har skrevet leserinnlegg.

Se bildet større

Grefsenveien høsten 2017. (Arkivfoto)

BAKGRUNN:

Stadig flere lastebiler, hengere og annet står parkert i Grefsenveien

Nå kan det bli slutt på parkering av tungtransport i Grefsenveien

Ber om parkeringsforbud i Grefsenveien – men det kan bli sykkelfelt

– Fare for alvorlige ulykker

I vedtaket fra desember uttalte BU:

«Bydel Nordre Aker mener at dagens situasjon i Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser er uholdbar. Fremmedparkering av tungtransport hører ikke hjemme i en sterkt trafikkert gate der fotgjengere, syklister, kollektivtransport og biler må konkurrere om plassen. Dagens parkeringssituasjon hindrer sikt og øker faren for alvorlige ulykker.»

Bydelsutvalget ba derfor om at Grefsenveien mellom Disen og Glads vei holdeplasser reguleres med skilt som begrenser parkeringen i begge kjøreretninger, slik at bare personbiler kan parkere i området.

Se bildet større

Grefsenveien i desember 2017. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Bymiljøetaten: Bred vei

Bymiljøetaten har svart skriftlig på henvendelsen fra Bydel Nordre Aker. Etaten skriver at de har vært på befaring som følge av henvendelsen, men også flere ganger tidligere: Grefsenveien har på bakgrunn av «henvendelser fra publikum vært gjenstand for gjentatte befaringer og grundige vurderinger over lengre tid.»

Det vises til at Grefsenveien har veibredde på ca. 13 meter, har god sikt, og fortau på begge sider av veien.

«Det vises til at hver enkelt trafikant har et ansvar for å ferdes slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrres, jf. vegtrafikkloven § 3. Dette gjelder alle som ferdes i trafikken. Det må utvises gjensidig respekt mellom alle trafikanter slik at ferdsel foregår på en trygg måte. Parkering som gjør det ufremkommelig eller er unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikk, rammes av vegtrafikkloven § 3, selv om kjøretøyet ikke står i/for nære vegkryss eller i strid med skilt,» skriver Bymiljøetaten i svaret til bydelen.

Fakta Vegtrafikkloven

§ 3.Grunnregler for trafikk.

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

– Ingen klager fra Sporveien

Etaten forteller videre fra sin befaring at de observerte flere tyngre kjøretøy på begge sider av Grefsenveien mellom Disen og Glads vei:

«Etaten observerte videre at samtlige parkeringer var inntil fortauskant slik at det var ca. 1 meter avstand til trikkeskinnene samt at trafikk i veien ble avviklet på en trafikksikker måte. Etaten har ikke mottatt klager fra Sporveien vedrørende fremkommeligheten,» skriver de.

Bymiljøetaten konkluderer derfor med at at parkeringen ikke var til hinder for fremkommelighet, og finner derfor ikke grunnlag for å kunne innføre ytterligere parkeringsregulering i veien.

De legger videre til at dersom det observeres parkering som kan være til hinder for andre biler eller kan skape farlige situasjoner, kan Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral kontaktes på telefon 23 48 21 50.

Se bildet større

Grefsenveien i januar 2017. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Kan bli sykkelfelt

Under bydelsutvalgsmøtet 8. februar ble BU enige om ikke å slippe saken helt, til tross for Bymiljøetaens avvisning. De ønsker å se på saken fra en annen vinkel, kanskje i forbindelse med arbeidene som skal gjøres lenger ned i Grefsenveien (strekket Storo-Disen).

I et debattinnlegg i Nordre Aker Budstikke mandag denne uken, bekrefter Sporveien at det er planer om sykkelfelt også ovenfor Disen:

«Det skal også bli sykkelfelt overfor Disen vendesløyfe, hvor Bymiljøetaten har igangsatt planer for etablering av sykkelfelt fra Disen til Midtoddveien. Dette vil effektivt hindre de såkalte «monsterparkeringene» som artikkelen henviser til,» skriver Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud.

På spørsmål fra Nordre Aker Budstikke i desember, om kommunens sykkelfeltplaner i Grefsenveien fra Disen og oppover, svarte Hanna Borge i Sykkelprosjektet (Bymiljøetaten) følgende:

– Det stemmer at BYM (Bymiljøetaten, journ.anm.) vurderer mulighetene for sykkelfelt langs denne strekning. Det er derimot for tidlig å si noe om når dette eventuelt vil kunne gjennomføres. Vi ønsker å ha en dialog med Bydel Nordre Aker for å diskutere løsningsforslag og videre arbeid.

NB! I vedtaket fra desember i fjor ber Bydel Nordre Aker også om at det tilrettelegges for parkering av tunge biler på bedre egnede plasser i byen «slik at ikke problemet forflyttes til andre veier som er like lite egnet.»

Gallup

Bør det bli forbud mot parkering for tungtransport i Grefsenveien fra Disen holdeplass og oppover?

Ja, helt klart. Dagens praksis er farlig og uholdbar.
Nei, også de store kjøretøyene må få parkere. Det vil bare bli verre andre steder.
Ja, fjern all gateparkeringen, også for personbiler.
Vet ikke.

Vis resultat

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse