Byrådet imøtekommer bydelen: Sikrer drikkevannskilden

Reguleringsplanene for Solemskogen og Sørbråten skal sikre vannkilden til Oslo – Maridalsvannet.

Byrådet har ferdigbehandlet forslag til reguleringsplaner for Sørbråten og Solemskogen, og imøtekommer bydelens anbefaling om større bruksareal – maks 270 kvadratmeter per boenhet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.11.2008 kl 15:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: Byrådet har i dag lagt frem forslag til reguleringsplaner for bolig- og fritidseiendommer på Sørbråten og på Solemskogen, med hovedvekt på å sikre Maridalsvannet som viktig del av Oslos drikkevannsforsyning.

270 kvadratmeter– I forslaget angis maksimum tillatt bruksareal for eiendommene. Byrådet ønsker imidlertid å legge fram et revidert planforslag som åpner for en noe høyere utnyttelsesgrad for boligeiendommene opp til 270 kvadratmeter per boenhet i tråd med beboernes og bydelens ønsker, skriver pressemeldingen.

Helårs – og fritidsVidere skriver meldingen at det i hovedsak tydeliggjør i reguleringen hva som tillates av utbygging, tilrettelegging av utomhusarealer osv. Byrådet foreslår at boliger som har status som helårsbolig får beholde denne, mens de øvrige eiendommene reguleres til fritidsbolig. Tre eiendommer sentralt på Solemskogen innvilges likevel status som helårsbolig grunnet spesielle forhold, går det frem av meldingen.

Føre var

– Byrådet mener det må legges opp til en streng forsiktighetslinje for den videre utvikling i området med hensyn til bolig- og fritidsbebyggelse, og legger «føre var»-prinsippet til grunn for reguleringssakene, skriver pressemeldingen videre.

– Vi gjør dette for å forsikre oss om at drikkevannet til store deler av Oslos befolkning ikke skal forurenses. Dette har vi også fått helt entydige råd om fra Vann- og avløpsetaten og Fylkesmannen, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen.

– Samtidig avklarer dette statusen for bebyggelsen i området, sier hun.

Miljøverndepartementet

Byrådet har forelagt reguleringsforslaget for Miljøverndepartementet for å avklare at det ikke er motstridende til den nye Markaloven som er under utarbeidelse, og den antas ikke å være i strid med det igangsatte lovarbeidet.

Reguleringsplanene skal endelig vedtas i bystyret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse