Siste sjekk:

Du har ennå noen dager på deg. Få hjelp på Storosenteret, eller kikk her: Har du ingen endringer? SMS:Skriv SKATT(mellomrom) fødselsnummer 11 siff...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.04.2006 kl 15:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Du har ennå noen dager på deg. Få hjelp på Storosenteret, eller kikk her:

Har du ingen endringer?

SMS:Skriv SKATT(mellomrom) fødselsnummer 11 siffer (mellomrom) PIN-kode fem siffer og send til 2080. Du får kvittering på SMS når meldingen er mottatt og et referansenummer som du bør ta vare på.

Telefon 815 22 012: Mandag - søndag kl. 8.00-24.00 Oppgi fødselsnummer og en av PIN-kodene. Når du har levert får du et referansenummer. Ta vare på dette.

Internett: www.skatteetaten.no for å komme til leveringstjenesten.

Gjør endringer hvis:

1. Du har hatt utgifter på minst kr. 9180 på grunn av varig sykdom. Post 3.5.4

2. Du har hatt kostnader til stell og pass av barn, gjelder også kostnader til transport. Post 3.2.10

3. Du har kjøpt eller solgt bolig eller annen eiendom. Post 2.8 og 3.3.9

4. Du har overnattet utenfor hjemmet grunnet arbeid. Post 3.2.7 og 3.2.9

5. Du har reisefradrag på mer enn kr. 12 800. Post 3.2.8 og 3.2.9

6. Du har kjøpt eller solgt bil eller campingvogn. Post 4.2.5 og 4.2.6

7. Du har mottatt naturalytelser, kontanter, sjekker el. Post 2.1.1

8. DU har hatt annen arbeidsinntekt enn lønn og naturalytelser. Post 2.1.3 og 2.1.5

9. Du har hatt kostnader i forbindelse med arbeid, større enn minstefradraget. Post 3.2.2

10. Du har leid ut bolig eller hytte. Post 2.8

11. Du har betalt underholdsbidrag til fraseparert/fraskilt ektefelle Post 2.6.1

12.Du har gitt gaver til vitenskapelig forskning. Post 3.3.7

13. Du har solgt aksjer. Post 3.1.5 og 3.3.8

14. Du er plassert i feil skatteklasse som enslig forsørger. Se "Rettledningen" s.25

15. Du har hatt skattemessige forhold knyttet til utland, se tilleggsinformasjon "Utland".

Hjelp på Storo

Skatteetaten stiller seg til disposisjon de siste dagene før selvangivelsen skal være levert. De har sine skranker på Oslo S, Gardermoen og på Storo Storsenter. På Storo kan du få hjelp fra kl.12.00 - kl.21.00 i dag og i morgen, og på lørdag frem til kl.18.00.

Lykke til!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse